Обща рибарска политика

Свързана новина - март 11, 2013
Общата рибарска политика е регламента, който определя къде, как и колко риба може да се лови във водите на Европейския съюз. Този регламент се променя само веднъж на 10 годни. Сега тече именно този процес, който трябва да бъде финализиран през юни месец.

Българското правителство, както и всички останали правителства на ЕС, има право на глас и участва в процеса на преговорите.

Грийнпийс  смята, че трябва да бъдат подкрепени дребните, крайбрежни рибари, които традиционно ловят риба с пасивни методи. Големите риболовни флоти на ЕС ( Испания, Франция) ловят изключително голямо количество риба, много от която е нежелана – следователно изхвърлена обратно мъртва в морето.

Практики като тралирането на морското дъно (влачене на мрежи по дъното, при което то се разорава) са вредни за морските екосистеми.
Подобни разрушителни методи трябва да бъдат забранени.

Категории