Удобното решение - какво чакаме?

Видео | юни 4, 2013
Ненужната ни зависимост от изкопаеми горива означава, че днес произвеждаме повече въглероден двуокис от всякога и така причиняваме изменение на климата.

Ако не действаме веднага и не променим източниците на енергията, която използваме, бъдещето ни е несигурно. Според някои, решението е ядрената енергия. Ние смятаме, че има по-удобно решение.