Greenpeace

 

Да спасим морето от замърсяване с пластмаси!

Над 8 милиона тона пластмаса попадат в световните морета всяка година. Морето се задушава и не може да се справи.

В този момент министрите на околната среда преразглеждат законите за отпадъците на Европейския съюз.

Помоли министър Димов да спре пластмасовото замърсяване!

Поискай от министъра на околната среда и водите да забрани пластмасата за еднократна употреба: морето не е бунище!

 подписа в глобалната петиция

Задължително поле

Задължително поле

Задължително поле Невалиден e-mail

Съгласявам се да получавам писма по темата от „Грийнпийс“-България

Изхвърляме все повече и повече пластмаси, които често са ни съвсем ненужни.
Замърсяването с пластмаси бързо превръща моретата в най-голямото сметище за отпадъци в света.
Пластмасите остават в околната среда в продължение на стотици години, където убиват морските обитатели и навлизат в хранителната верига.
Помогнете да спрем това.

Нямаме много време. Призоваваме министъра на околната среда и водите да поведе борбата срещу пластмасовото замърсяване. Трябва да се предприемат спешни мерки за премахване на пластмасовите отпадъци за еднократна употреба още при източника им. Сега е моментът да спрем пластмасовия прилив, който ни залива!

Искаме министър Димов

/Министерство на околната среда и водите/

  • да вземe спешни мерки за намаляване на пластмасата за еднократна употреба при нейния източник и да насърчи иновациите, за да се намерят решения. Намаляването на отпадъците и повторното използване са с приоритет пред рециклирането!
  • да гарантира, че преразгледаните закони за отпадъците позволяват на страните от ЕС да ограничават и намаляват основните източници на пластмасови отпадъци и замърсяване с пластмаса.

Подпишете!

Уважаеми г-н Министър,

Свидетели сме на нашествие на пластмасовите отпадъци, както по земя, така и в морето. Според учените ежегодно в световните океани се изсипват между 4,7 и 12,7 милиона тона пластмаси, които се раздробяват на дребни частици и се натрупват във водата и по морското дъно, където вредят на морските обитатели и концентрират токсични вещества, както в околната среда, така и в хранителната верига.

Във всички европейски морета има пластмасови отпадъци – по бреговете, континенталния шелф и в дълбоководните зони.

Като втори по големина производител на пластмаси в света (50 милиона тона годишно), Европа е ключов играч в пластмасовата промишленост. В Европейския съюз най-много (близо 40%) от пластмасите се използват за опаковки. За жалост, голяма част от тези пластмаси се използват за направата на изделия за еднократна употреба, които бързо се превръщат в отпадък и губят своята стойност, защото биват изгаряни, погребани в сметища или се превръщат в боклук не на място - някъде в морето, в града или в планината.

Едва една трета от изхвърлената след употреба през 2014 г. в ЕС пластмаса е била рециклирана. Останалото количество е депонирано или изгорено. През 2012 г. ЕС изнася половината от пластмасите, събрани за рециклиране, равносилно на 3,4 милиона тона пластмаси, оценени на 1,7 милиарда евро, от които 87% пътуват за Китай.

Въпреки водещата си роля в други области на околната среда, ЕС досега не е предприел достатъчно решителни действия да премахне пластмасовото замърсяване и да запази ценните суровини в европейската икономика.

Текущото преразглеждане на европейското законодателство по отношение на отпадъците в рамките на обсъжданията на Пакета за кръгова икономика е изключително важна възможност за предприемане на спешни действия за намаляване на еднократните пластмаси при източника и да поведе световната борба срещу замърсяването с пластмаси. Поради това Ви призовавам да предприемете необходимите действия, за да гарантирате, че европейското законодателство предвижда ефикасни мерки за премахване на отпадъците от еднократните пластмаси при източника. Моля Ви в процеса на преговорите на европейско ниво да подкрепите следните ключови мерки: