Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Rapporter og dokumenter

Seneste

 

Greenpeace klager over godkendelse af nyt ophugningsværkt i Frederikshavn

Rapport/dokument | 27. september, 2018 kl. 11:41

Greenpeace har indsendt en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Frederikshavns Kommunes godkendelse af Modern American Recycling Services, M.A.R.S., der er i konflikt med de gældende regler. Derfor bør sagen genbehandles.

Greenpeace-undersøgelse: Kommunerne halter efter befolkningen på kød

Rapport/dokument | 19. juni, 2018 kl. 23:04

Mens flere og flere danskere vælger at skære ned på kødet, og ca. 28 procent af befolkningen vælger at have mindst én kødløs dagen om ugen, så har ingen af landets 98 kommuner endnu konkrete formulerede mål om at reducere kødforbruget i deres...

Sprøjtning af glyphosat før høst til konsum

Rapport/dokument | 11. april, 2018 kl. 12:50

Greenpeace, Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening afgiver sammen høringssvar vedr. forbud mod sprøjtning af glyphosat før høst.

Udspil til regeringen: Sådan skal dansk landbrug bidrage til et mere stabilt klima

Rapport/dokument | 6. april, 2018 kl. 15:15

Med afsæt i ni argumenter kommer Greenpeace sammen med WWF, Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd med opfordringer til, hvordan landbruget kan bidrage mere aktivt til at mindske klimagasudslippet.

På piratjagt i Øresund

Rapport/dokument | 13. marts, 2018 kl. 16:02

Øresund er et unikt havområde - et slags Nordens Great Barrier Reef. Sundet mellem Danmark og Sverige rummer nemlig en stor artsrigdom på et forholdsvist lille areal sammenlignet med andre danske havområder.

Årsrapport, 2016 - Greenpeace Norden

Rapport/dokument | 6. juni, 2017 kl. 11:25

Download her ->

1 - 6 af 525 resultater.