Tuotannon ongelmat

Sivu - marraskuu 9, 2010
Palmuöljyn tuotantanto tuhoaa sademetsiä, aiheuttaa sosiaalisia ongelmia ja pahentaa ilmastonmuutosta.

Nauta öljypalmuviljelmällä

Palmuöljyn tuotanto tuhoaa sademetsiä

Maailman palmuöljystä 90 % tuotetaan Indonesiassa ja Malesiassa, joiden alueella sijaitsee maailman kolmanneksi suurin sademetsäalue. Sademetsä- ja turvesuoalueita raivataan kiihtyvään tahtiin joko suoraan tai epäsuorasti öljypalmuplantaasien tieltä. On tavallista perustaa uusi palmuviljelmä raivaamalla sademetsä pois tieltä: YK:n mukaan 2/3 uusista palmuviljelmistä raivataan sademetsiin.

Epäsuorasti sademetsää tuhoutuu kun esimerkiksi vanhoja maanviljelysalueita muunnetaan öljypalmuplantaaseiksi. Silloin maanviljelijöiden on raivattava uusia sademetsäalueita viljelyksilleen. Kysynnän kasvu kasvattaa väistämättä painetta raivata sademetsiä. Kestämättömästi tuotetulle palmuöljylle löytyy aina ostajia.

Mikäli tilanne jatkuu ennallaan, 98 prosenttia Indonesian alavien maiden sademetsistä uhkaa tuhoutua vuoteen 2022 mennessä. Esimerkiksi Sumatran oranki on kuolemassa sukupuuttoon 5-10 vuoden kuluttua.

Palmuöljy ja sosiaaliset ongelmat

Öljypalmuplantaasien laajentamiseen ja ylläpitoon liittyy ihmisoikeusloukkauksia ja sosiaalisia ongelmia. Johtuen epäselvyyksistä ja ristiriitaisuuksista maaomistusoikeuksissa alkuperäiskansojen ja pienviljelijöiden maita on mahdollista viedä korvauksetta tai symbolisten korvausten perusteella. Usein ihmiset häädetään pois laajenevien plantaasien tieltä. Häädöissä on usein käytetty väkivaltaa, kun viljelijöitä, kyläläisiä ja alkuperäiskansoja ei saada muuten lähtemään kodeistaan ja mailtaan.

Paikallinen väestö on harvoin kiinnostunut työskentelemään öljypalmuplantaaseilla johtuen muun muassa huonoista työolosuhteista ja huonosta toimeentulosta. Suuryhtiöt tuovat halpatyövoimaa muista osista maata sekä naapurivaltioista. Plantaaseilla maksettavat palkat ovat monissa tapauksissa alle virallisten minimien. Työntekijöille ei useinkaan anneta suojavarusteita tai koulutusta terveydelle vaarallisia kemikaaleja käytettäessä. Palmuplantaasit pilaavat pohja- ja juomavesiä.
 
Palmuöljyn kysynnän kasvu johtaa ruokaöljyn hinnan nousuun, joka puolestaan nostaa ruoan hintaa. Ruoan hinnan nousun vakavimmat seuraukset kohdistuvat maailman köyhimpiin maihin ja niiden asukkaisiin.

Palmuöljy pahentaa ilmastonmuutosta

Indonesian kasvihuonepäästöt ovat maailman kolmanneksi suurimmat USA:n ja Kiinan jälkeen. Suurimpana syynä valtaviin päästöihin on metsien ja turvesoiden raivaaminen, kuivaaminen ja polttaminen joiden myötä ilmaan vapautuu valtavat ilmastopäästöt.

Metsätuho on Indonesiassa nopeampaa kuin missään muualla maailmassa. Suurin metsäkadon aiheuttaja Indonesiassa ja muualla Kaakkois-Aasiassa on palmuöljyn tuotanto.   

Metsäkato aiheuttaa viidenneksen maailman kasvihuonepäästöistä – enemmän kuin koko maailman lento-, juna- ja autoliikenne yhteensä.