Useimmille sana Antarktis tuo mieleen muutakin kuin vain kaukaisen jäätyneen alueen kaukana jossain maailman reunalla. Se on myös täysin puhtaita jäätiköitä ja jäävuoria sekä hieman ”Happy Feet” pingviineistä poikkeavan mielikuvan pingviinien yhteiskunnista, joita Antarktiksen äärimmäisen kylmät ja kovat tuulet koettelevat joka päivä. Antarktiksen jääpeitteiset vedet ovat pullollaan elämää. Loisteliaat valaat sekä miekkavalaat, hylkeet, kalat sekä korkealla liitelevät linnut tulevat etsimään ruokaa Eteläisen jäämeren krillirikkaista vesistä. Jäisen merenpinnan alla olevaa merenpohjaa peittää erikokoisten, muotoisten ja väristen eliöiden muodostama lajirunsas peite. Näistä useimpia ei tavata missään muualla maailmassa.  Tutkijat löytävät edelleen joka vuosi uusia lajeja. Antarktis on maailman viimeinen villi rajaseutu.

Antarktiksen niemimaa on yksi maailman nopeimmin lämpiävistä alueista. Merijään vaihtelut ovat suuresti vaikuttaneet krilliin, tähän Antarktiksen ruokaketjun tukipilariin, jonka ehtyminen saattaisi aiheuttaa tuhoisia vaikutuksia valaisiin sekä muihin meren eliöihin. Ehdytettyään yli 80 % rannikoilla elävistä kalapopulaatioista, ahneet kalastuslaivueet ovat siirtymässä syrjäisille ja verrattain koskemattomille Antarktiksen vesialueille riistämään krilli- ja kalakantoja tyydyttääkseen maapallon toisella puolella yhä kasvavaa meren antimien kysyntää.

Antarktiksen tulevaisuus on CCAMLR (‘Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources’), Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen suojelukomissioon kuuluvien jäsenmaiden käsissä. Komissio on asettanut ainutlaatuisen sääntöjen sarjan suojellakseen Antarktista ympäröiviä vesiä. Tämä järjestelmä sisältää mekanismin merensuojelualueiden, merten kansallispuistojen perustamiseen, joissa kalastus ja muu tuhoisa toiminta on kielletty. Vuonna 2009 CCAMLR jäsenmaat sopivat Antarktiksen keskeisten vesialueiden suojelemisesta 2012 loppuun mennessä. Aika on käymässä vähiin ja suojeluprosessi on edistynyt erittäin hitaasti.

Elokuussa 2011 Antarctic Ocean Alliance , johon Greenpeace yhdessä muiden johtavien ympäristö- sekä tarkkailujärjestöjen kanssa kuuluu, teki ehdotuksen Antarktiksen alueen merensuojelualueverkostosta. Tämä verkosto koostuu 19 erillisestä alueesta, kattaisi yli 40 % Eteläisestä jäämerestä ja takaisi olennaisten ekosysteemien ja eliöpopulaatioiden suojelemisen. Tällä viikolla AOA julkaisi tutkimuksen, 'Antarctic Ocean Legacy: A Vision for Circumpolar Protection', jossa on kuvattu AOA:n koko näkemys suojelualueverkostosta sekä tarkat ekologiset perusteet valituille 19 suojelualueelle. AOA toivoo raportin auttavan CCAMLR pysymään aikataulussa sekä siitä olevan apua, kun komissio tekee lopullisen päätöksen suojeltavista alueista.  Aikaa ei ole hukattavaksi. Toimia mertensuojelemiseksi on tehtävä ennen kuin on liian myöhäistä.


 
Seuraavassa CCAMLR:n kokouksessa, joka pidetään lokakuussa 2012, jäsenillä on ainutlaatuinen tilaisuus luoda tämä maailman suurin yhtenäinen merensuojelualueverkosto.  Hyvä lopputulos yhdessä painostuksemme kanssa osoittaa maailman hallituksille sekä poliitikoille, että me tarvitsemme globaalin mertensuojeluverkoston, joka kattaisi myös loput, vielä suurimmaksi osaksi suojelemattomat avomeret.

Me tarvitsemme sinun apuasi pelastaaksemme Eteläisen jäämeren! Allekirjoita AOA:n adressi ja anna hallituksille tiedoksi, että me välitämme arvokkaista meristämme ja odotamme heiltä oikeita ratkaisuja maapallon merien pelastamiseksi.

 


Tuomas on Greenpeacella verkkoviestinnän harjoittelussa.