Ikean hakkuu Karjalassa kesällä 2012. Kuva: Lauri Kajander/Luonto-Liitto

 

IKEA:n avohakkuut Venäjän Karjalassa ovat herättäneet huolta paikallisten asukkaiden, tutkijoiden ja ympäristöjärjestöjen keskuudessa jo pitkään. Greenpeace on kirjelmöinyt IKEA:lle asiasta viimeksi joulukuussa 2012 ja kesäkuussa 2013. Yhtiö on vastannut kritiikkiin lähinnä kertomalla, että hakkuut ovat sen omien ympäristö- ja laatujärjestelmien sekä ympäristöjärjestöjen kannattaman FSC- sertifikaatin mukaisia.

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Viestintä. Nämä uudet käsitteet, joista on tullut jo oma teollisuudenalansa. Monen muun yhtiön tavoin IKEA on panostanut ainakin määrään. Se julkaisee yhteiskuntavastuu- ja kestävyyskatsauksia, strategioita ja tavoiteohjelmia, yhteistyöhankkeita ja projekteja, esittelee prosentteja ja kaavioita, puhuu kauniisti lasten, naisten, työntekijöiden ja luonnon oikeuksista. Sidosryhmiä kuulemma konsultoidaan, auditointeja tehdään, toimitusketjut tunnetaan, toimintaa parannetaan, kehitetään, alkuperä varmistetaan..

Käytäntö on sitten toista. Nyt IKEA on menettänyt FSC- sertifikaatin Karjalan 300 000 hehtaarin metsäalaltaan. Tämä tarkoittaa sitä, ettei sieltä peräisin olevissa IKEA:n tuotteissa saa enää käyttää FSC:n logoa eikä niiden saa mainostaa olevan peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä. Tammikuun lopulla ilmestynyt auditointiraportti toteaa IKEA:n rikkoneen FSC:n vaatimuksia, pahimmillaan pitkän aikaa ja järjestelmällisesti.

Auditointiraportin mukaan IKEA hakkaa avainbiotooppeja, esimerkiksi soiden ja vesistöjen suojavyöhykkeitä ja jyrkänteiden reunoja vuodesta toiseen. Ympäristövaikutusten paikalliset arvioinnit on jätetty pitkältä ajalta tekemättä. Laajoista avohakkuista ei ole siirrytty pienpiirteisempään metsänhoitoon, vaikka sertifikaatti tähän velvoittaa. Uhanalaisten lajien tuntemuksessa on puutteita, sidosryhmiä ei ole konsultoitu tarpeeksi, kaikkia virallisissa suojelusuunnitelmissa olevia alueita ei yhtiössä tunneta ja paikallisten metsästäjien ja kalastajien asiantuntemusta riistaeläimille tärkeiden alueiden käytössä ei ole otettu huomioon.

Greenpeace ja muut ympäristöjärjestöt odottavat edelleen IKEA:lta vastauksia kysymyksiinsä, jotka on esitetty jo joulukuussa 2012. Kysymykset ovat varsin yksinkertaisia; toivoimme IKEA:n esimerkiksi julkaisevan kartan, joka osoittaisi yhtiön vapaaehtoisesti suojelemat metsät. Pyysimme myös, että IKEA kertoisi syyt sille, että se edelleen hakkaa vanhoja metsiä, vaikka samaan aikaan julkisesti väittää ettei se niin tee. IKEA ei ole pystynyt näihin kysymyksiin toistaiseksi vastaamaan.