27. helmikuuta 2014

Ilmansaasteita Kiinassa, Pekingissä vuonna 2013, tammikuun 13. päivänä. © Greenpeace / Wu Di


Analyysi Kiinan asettamien hiilikattojen vaikutuksesta osoittaa – ainakin jossain määrin – että Kiina saattaa tehdä enemmän ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi kuin Euroopan unioni ja Yhdysvallat.

IPCC:n viimeisimmän arviointiraportin odotetaan osoittavan, että ilmastopäästöt ovat viime vuosikymmenen aikana kasvaneet nopeasti. Pääsyyllisiä ovat kehittyvien talouksien hiilivoimalat, erityisesti Kiinan hiilivoimalat.

Mutta toisaalta lännen päästöt ovat vähentyneet suhteellisen vähän, ja ilmansaastumisen liikkeelle laittamat rajoitukset hiilenkäyttöön Kiinassa voivat johtaa paljon merkittävämpään muutokseen maailmanlaajuisessa päästökäyrässä.

Kiina ei ole sitoutunut hiilidioksidipäästöjen absoluuttisiin vähennyksiin kuten Euroopan unioni ja Yhdysvallat. Siitä huolimatta se näyttää toimivan näitä nopeammin ja tekevän merkittävämpiä muutoksia kun verrattaan siihen, ettei mitään olisi tehty. Monet Kiinan suurituloisimmat alueet, joilla on myös suurimmat hiilidioksidipäästöt, tähtäävät Kiinan merkittävimmän energianlähteen, hiilen käytön vähentämiseen.

Kaikki riippuu tietysti siitä, pidetäänkö näiden Kiinan alueiden hiilikatoista kiinni, ja siitä, etteivät muiden alueiden uudet hiilihankkeet tee hiilikattojen vaikutusta tyhjäksi.

Tarkoittaako tämä, että Kiina tekee tarpeeksi? Ei. Kiinan kivihiilen kulutus kasvaa vielä jonkin aikaa ja maalta (kuten muiltakin isoilta saastuttajilta) tarvitaan lisää toimia nyt ja vuoden 2020 jälkeen. Mutta olennaista on, että päästötrendit ovat nyt muuttumassa. Tämä herättää tuoreen toivon siitä, että maailman päästöt voitaisiin kääntää laskuun lähivuosina.

Vertaillaanpa kolmen suuren saastuttajan toimia.

Kioton pöytäkirja

Vuonna 1997 allekirjoitetussa Kioton pöytäkirjassa teollisuusmaat sitoutuivat vähentämään kokonaispäästönsä 5,2 prosenttia alle vuoden 1990 tason vuosiin 2008–2012 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 190 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästövähennystä vuodesta 1996 vuoteen 2010. Verrattuna tarvittaviin päästövähennykseen se on mitätön vähennys. Tavoitteet olivat maltillisia ja Neuvostoliittoon kuuluneet maat saivat lisätä päästöjään vuodesta 1996.

Todellisuudessa Euroopan unioni sitoutui ja toteutti 280 miljoonan tonnin päästövähennykset vuoden 1996 tasosta vuoteen 2010 mennessä. EU:n päästövähennystavoite vuoteen 2020 mennessä on 450 miljoonaan tonnia – tai 12 prosentin vähennys – vuoden 2010 tasosta. Yhdysvallat tavoittelee 400 miljoonan tonnin – tai seitsemän prosentin – vähennystä vuodesta 2009 vuoteen 2020.

Kokonaisuudessaan Kiinan hiilenkäyttö ja päästöt kasvavat, mutta sen johtavat alueet ohittavat jo teollisuusmaat päästövähennyssitoumuksissa ja sen ansiosta koko maan hiilidioksidipäästöjen kasvu on merkittävästi hitaampaa kuin muutoin.


EU china 1.jpg

Kahdentoista Kiinan alueen hiilen vähennystavoitteet ovat 230 miljoonaa hiilidioksiditonnia, tai kymmenen prosenttia hiilidioksidipäästöistä, vuodesta 2012 tai 2017. Tämä määrä vastaa esimerkiksi Alankomaiden tai Malesian vuoden hiilidioksidipäästöjä.

Niillä Kiinan alueilla, joilla nyt on sitouduttu vähentämään hiilen käyttöä vuoteen 2017 mennessä, hiilen käytön kasvu oli nopeaa vuoteen 2011 mennessä. Siksi kannattaa verrata päästövähennystä myös siihen, ettei tehtäisi mitään.

Muutos verrattuna siihen, ettei tehtäisi mitään

Verrattuna siihen, ettei tehtäisi mitään ja aikaisempi suuntaus jatkuisi, Euroopan unionissa Kioton pöytäkirjan mukaiset ponnistelut tuottaisivat enintään 490 miljoonan hiilidioksiditonnin vähennyksen 14 vuoden ajanjaksolla.

Koko Kioton pöytäkirjan alaiselle teollisuusmaiden ryhmälle, Yhdysvallat mukaan luettuna, vähennys verrattuna siihen, ettei tehtäisi mitään, päästövähennyksiä tulisi noin 800 miljoonaa tonnia. Kun teollisuusmaat ryhtyivät vähennyksiin vuonna 1996, niiden yhteenlasketut päästöt olivat noin 17 000 miljoonaa tonnia.

Samalla tavalla arvioituna Kiinan hiilen käytön vähennystavoite tarkoittaisi 700 miljoonan tonnin päästövähennystä ainoastaan viidessä vuodessa. Se vastaisi Puolan ja Ranskan yhteenlaskettuja kokonaispäästöjä (katso kuvio alempana).

Nopeampi muutos

Kun Kiina nyt ryhtyy tähän hankkeeseen, sen päästöt ovat noin 10 000 miljoonaa tonnia. Jos Kiinan hiilenkäytön vähentämispolitiikka jatkuu vielä vuosille 2018–2020, mahdollinen päästövähennys verrattuna siihen, ettei tehtäisi mitään, olisi 1 300 miljoonaa tonnia kahdeksan vuoden aikana vuodesta 2012 vuoteen 2020. Se olisi jo yhtä paljon kuin Saksan ja Iso-Britannian päästöt yhteensä.

EU china 2.jpg