Pari viikkoa sitten Kesko onnistui monen vuoden taistelun jälkeen vihdoin pääsemään irti Fennovoimasta. Tämä on käynnistänyt lumipalloefektin. Oulussa, Helsingissä, Vantaalla, Haminassa ja Nurmijärvellä valtuutetut ovat jättäneet aloitteen Fennovoimasta irtaantumiseksi. Valio puolestaan on kertonut harkitsevansa toimiaan uudelleen Keskon onnistuneen irtioton jälkeen. Keskon lähdön myötä Fennovoiman kotimaisuusaste putosi jo lähemmäs 60%:n rajaa, joka hankkeelle on asetettu. Yksikin uusi lähtijä vaarantaisi koko hankkeen. Samalla monen hankkeessa mukana olevan kunnan talous saisi merkittävän helpotuksen.  

Lue alta mikä on tällä hetkellä Fennovoiman tilanne kotimaisen omistusasteen suhteen ja mitä sinä voit tehdä kaataaksesi Fennovoiman.

1. helmikuuta 2017

© Miikka Pihlajamäki

 

Keskon lähtö on aiheuttanut hämmennystä ja herättänyt kysymyksiä siitä, kuka Fennovoimaa omistaa ja mikä on hankkeen kotimaisuusaste tällä hetkellä on.

Myös tuoreella elinkeinoministeri Mika Lintilällä on vaikeuksia hahmottaa tilannetta. Viime Lauantaina Lintilä kertoi Ykkösaamussa , että “siellä [Fennovoimassa] on vielä muistaakseni 66%:n suomalaisomistus olemassa, eli se suomalaisomistus siinä on riittävä”.  

Lintilä on sekä oikeassa, että väärässä. Kotimaisuusaste on vielä yli 60%, mutta missään vaiheessa se ei ole ollut 66%, vaikka niin helposti voisi ajatella. Omistaahan Rosatom 34% Fennovoimasta.

Fennovoiman kotimainen omistus parhaimmillaankin vain 65,1 prosenttia

Fennovoima jätti Työ-ja elinkeinoministeriölle lopullisen rakentamislupahakemuksen elokuussa 2015 sen jälkeen kun oli pelannut itselleen kesäkuussa jatkoaikaa venäläis-kroatialaisen bulvaanin, Migrit Solarna Energijan avulla. Tuolloin kesäkuussa suomalaisia (ja kroatialais-venäläisiä) omistajia edustava Voimaosakeyhtiö SF selvitti Työ-ja elinkeinoministeriölle omistuskuvioitaan. Selvityksen mukaan hankkeen “kotimaisuusaste” olisi ollut 63,75%.

FennovoimanOmistusKesäkuu2015.PNG
Voimaosakeyhtiö SF:n selvitys omistajistaan kesäkuussa 2015.

Kuten tiedossa on, TEM ei hyväksynyt Migrit Solarna Energijaa kotimaiseksi omistajaksi ja ennen elokuun uutta määräaikaa Fennovoimalle ilmaantui uusia innokkaita kotimaisia omistajia, kun Fortum sai 6,6%:n osuuden Fennovoimasta ministeri Rehnin Moskovan matkan jälkeen ja SRV:lle liikeni 1,8% sekä vielä lunastamaton lupaus rakennustyömaan projektijohtosopimuksesta. Kun vielä Outokumpu lisäsi omistustaan Fennovoimassa, mahdollisesti siksi, että sijoitus avasi “portin Outokummun pohjattomaan lisärahoitukseen veronmaksajien kassasta”, kuten Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju asian muotoili, nousi kotimainen omistusosuus 65,1%:iin.

Niin kuin Pohjolan Sanomat viime joulun alla kertoi, vajaa prosentti Fennovoimasta on vielä myymättä, koska sille ei ole löytynyt ostajaa. Miksi olisikaan, onhan Fennovoiman osakkuudesta tullut jo yksi iso vitsi. Syksyllä Fennovoiman jatkorahoituksen jo jättäneen Kuopion Energian toimitusjohtaja Esa Lindholm vertasi Fennovoimaa golf-osakkeeseen: “Tilanteemme on kuin golfosakkeissa, joita kukaan ei halua ostaa”.

Paljonko kotimainen omistusosuus on nyt?

Keskon irtautuminen Fennovoimasta laski teoreettista kotimaista omistusosuutta entisestään noin 2,8 prosentilla eli tällä hetkellä kotimainen omistus on 62,3 prosentin luokkaa. Tämä selviää Voimaosakeyhtiö SF:n TEM:lle elokuussa 2015 toimittamasta selvityksestä sekä yhtiön viime syksyn päivitetystä osakasluettelosta.

Migrit Solarna -veivauksen ja uusien omistajien ilmaantumisen jälkeen Voimaosakeyhtiö SF:n osakkaiden omistusosuudet Fennovoimasta näyttivät tältä:

 

PaivitettyOmistajaOsuusElokuu2015.PNG
Voimaosakeyhtiö SF:n selvitys omistajistaan elokuussa 2015.

Keskon eli Kestran osuus ei ollut muuttunut aiemmasta, vaan se oli pysynyt 3 prosentissa. Tämän osuuden saavuttamiseksi Keskon olisi tullut ostaa yli 540 000 osaketta siihen mennessä kun laitos mahdollisesti valmistuu, kuten ensimmäisessä selvityksessä on mainittu (ks. Kuva 1). Tätä Kesko ei kuitenkaan ole tehnyt. Vuoden 2015 ja 2016 osakasluetteloiden perusteella Kesko ei ole lisännyt omistustaan Voimaosakeyhtiö SF:n sisäisissä osakeanneissa. Vuoden 2015 Marraskuussa Kestra Kiinteistöpalvelut Oy omisti 36 270 A1 sarjan osaketta Voimaosakeyhtiö SF:stä ja tilanne oli sama lokakuussa 2016.


KestraLokakuu2016.PNG
Voimaosakeyhtiö SF:n osakasluettelo lokakuussa 2016.

Näistä osakkeista Kesko ei pääse eroon ellei jostain löydy niille ostajaa. Välimiesoikeuden päätöksen myötä Kesko kuitenkin onnistui välttämään yli 500 000 uuden osakkeen ostamisen, mitä voi pitää jo merkittävänä säästönä. Näin Kesko tulee omistamaan Fennovoimasta suurin piirtein saman verran kuin jo aiemmin Fennovoiman jatkorahoituksesta irrottautunut Boliden Kokkola eli noin 0,2%.

Yksi lähtijä lisää ja koko Fennovoima on vaakalaudalla

Tällä hetkellä Fennovoiman kotimainen omistusosuus on noin 62,3% eli Voimaosakeyhtiö SF:n pitäisi löytää jostain ostajia 3,7%:lle Fennovoimasta tai jyvittää osuus muille omistajille. Kuten Helsingin Sanomat kertoi: Helsingin ja Vantaan osuus rahoituksesta saattaa kasvaa.

Toinen vaihtoehto on se, että Kesko käynnisti lumivyöryn ja muutkin omistajat pyristelevät eroon jatkorahoitussitoumuksistaan. Esimerkiksi yhdessä Myllyn Parhaan kanssa Majakka Voiman kautta Fennovoimaa omistava Valio on kertonut Reutersille harkitsevansa uudelleen toimiaan. Valio on jo pitkään halunnut irrottautua Fennovoimasta, mutta ei ole siinä vielä onnistunut. Majakka Voiman tulisi Hanhikiven voimalan käynnistyessä omistaa reilut 385 000 osaketta  Voimaosakeyhtiö SF:stä eli noin 2,2% Fennovoimasta, mutta osakasluettelon mukaan Valiolla ja Myllyn Parhaalla on yhteensä vain 113 000 osaketta. Valio voikin välttyä vielä suurelta harmilta, jos se  onnistuu pääsemään irti jatkorahoitusvelvoitteistaan.

Sama koskee myös muita omistajia. Suurin kunnallinen toimija Fennovoimassa on Helsingin ja Vantaan kaupunkien omistama Vantaan Energia. Heidän osuutensa Fennovoimasta tulisi olla 5,1 % mutta tällä hetkellä yhtiö omistaa vain 154 000 A1-sarjan osaketta Voimaosakeyhtiö SF:stä. Mikäli Vantaan Energia onnistuisi pääsemään eroon jatkorahoituksesta heille jäisi noin 0,8%:n osuus Fennovoimasta. Samalla Fennovoiman kotimainen omistajaosuus painuisi kirkkaasti alle 60%:n.

Tällöin koko hanke olisi vaakalaudalla. Vaikka hankkeen kaatuminen merkitsisi sitä, että nykyiset omistukset alaskirjattaisiin, kaatuminen olisi helpotus monelle kunnalle. Kuten kuntaraporttimme osoitti, osallistuminen Fennovoimaan voi kaataa kuntien talouksia. Raportin laskelmat osoittavat, että kunnallisten omistajien (kunnallinen energiayhtiö tai muu vastaava taho) kumulatiivinen kassavirta kääntyisi voitolliseksi vasta vuosikymmeniä ydinvoimalan käynnistämisen jälkeen – jos silloinkaan. Vuosikymmenten ajan negatiivisena pysyvä kassavirta aiheuttaisi paineita kuntakonsernien jo valmiiksi tiukalle taloudelle.


Mitä sinä voit tehdä?

Fennovoima voidaan vielä kaataa. Kotimaisten omistajien häipyessä koko hanke on vaakalaudalla ja nyt on aika toimia.  

Jos olet kunnanvaltuutettu, tee aloite Fennovoimasta irtautumiseksi. Jos olet äänestäjä, vaadi ehdokastasi tai valtuutettuasi tekemään aloite.

Mallia voit ottaa esimerkiksi Vantaan  , Oulun, Haminan tai Nurmijärven aloitteista.

Olli Tiainen
Ilmasto- ja energiavastaava