Talvivaaran kaivos suljettava ja puhdistustyö aloitettava

Lehdistötiedote - huhtikuu 8, 2013
Talvivaaran kaivoksella viime yönä alkanut kipsisakka-altaan vuoto osoittaa lopullisesti, ettei yhtiö pysty hallitsemaan käynnistämäänsä kaivostoimintaa. Greenpeace vaatii, että kaivoksen ympäristölupa on peruutettava ja bioliuotusprosessin pysäyttäminen ja alueen puhdistaminen aloitettava.

Talvivaaran vuotava kipsisakka-allas, 09.11.2012, Sotkamo © Greenpeace/Aino Tuomi-Nikula

”Talvivaara ei ole pystynyt hallitsemaan bioliuotusprosessia eikä kaivoksen vesitasetta pohjoisissa olosuhteissa. Yhtiö on myös jo rakennusvaiheessa sekä jatkuvasti sen jälkeen laiminlyönyt velvoitteensa suojella vesistöjä vedenjakajalla sijaitsevan kaivoksen päästöiltä. Yhtiöllä ei ole edellytyksiä jatkaa kaivostoimintaa”, sanoo Greenpeacen viestintäpäällikkö Juha Aromaa.

”Nyt tärkeintä on saada kipsisakka-altaan vuoto pysäytettyä. Sen jälkeen toiminnan suunnittelun lähtökohdaksi on otettava kaivostoiminnan lakkauttaminen ja alueen siivoaminen mahdollisimman vähin uusin ympäristövaurioin”, Aromaa jatkaa.

Lisätietoja:
Ohjelmajohtaja Tapio Laakso, puhelin 040 181 6559

Viestintäpäällikkö Juha Aromaa, puhelin 050 369 6202

Ei enää uusia kaivosonnettomuuksia, vetoa itsenäisen ympäristöhallinnon palauttamiseksi ja lupaehtojen kiristämiseksi