Arevan ympäristörikokset julki uudessa raportissa

Lehdistötiedote - joulukuu 14, 2006
Suomesta uraania etsivän uraanikaivos- ja ydinvoimajätin Areva/Cogeman kaivoksilla Kanadassa ja Yhdysvalloissa todetaan säännöllisesti myrkyllisten aineiden vuotaneen ympäristöön. Gabonissa Areva johti 50 000 rekkalastillista louhintajätteitä sekä myrkkyliejua suoraan jokeen. Tämä käy ilmi Greenpeacen julkaisemasta raportista ”Uraaninlouhinnan riskit - tapaus Areva”, joka tarkastelee Areva/Cogeman yhteiskuntavastuuta ja Suomeen suunniteltujen kaivosten mahdollisia vaikutuksia.

Eräs Areva/Cogeman uraanikaivoksista sijaitsi Gabonissa. Se ja monet muut kaivokset ovat jättäneet jälkeensä ympäristökatastrofin.

Raportti sisältää runsaasti esimerkkejä ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuneista vahingoista sekä viranomaismääräysten rikkomisesta viidessä eri maassa - Ranskassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa, Nigerissä ja Gabonissa. Selvitys pohjautuu 50 viranomais-, tieteelliseen ja kansalaisjärjestölähteeseen.

- Monet Arevan käytöstä poistetuista kaivoksista on jätetty tilaan, jota alueilla liikkuneet ovat kuvanneet katastrofaaliseksi. Toimivat kaivokset altistavat pahimmillaan kymmeniä tuhansia ihmisiä normaalia suuremmille annoksille radioaktiivista säteilyä. Ranskassa, Nigerissä ja Gabonissa ihmiset ovat työskennelleet kaivoksissa tai eläneet saastuneilla alueilla vuosikymmeniä tietämättöminä vaaroista, summaa energiakampanjoitsija Lauri Myllyvirta.

- Areva ei ole siivonnut jälkiään vanhoilla kaivoksillaan, mutta silti sille on myönnetty oikeus valmistella uusien avaamista Suomeen. Suomen viranomaiset tuntuvat luottavan liikaa kykyynsä valvoa toimintaa, jota suuremmat ja kokeneemmat ympäristönsuojeluvirastot eivät ole kyenneet valvomaan esim. Yhdysvalloissa, Myllyvirta jatkaa.

Suomen vuodelta 1965 peräisin oleva kaivoslaki mahdollistaa luvan myöntämisen esimerkiksi uraanimalmin koelouhinnalle ja -rikastamiselle ilman ympäristövaikutusten arviointia ja asukkaita kuulematta. Valtauksen voi tehdä 50 metrin päähän asutuksesta tai vedenottamon läheisyyteen. Kaivoslain uudistaminen on kirjattava seuraavaan hallitusohjelmaan ja sen tulee edellyttää paikallisten asukkaiden kuulemista, ympäristövaikutusten arviointia sekä kunnan ja maanomistajan suostumusta valtauksen myöntämiseen.

- Uraanikaivoksiin liittyy huomattavia riskejä ympäristölle, johtuen kaivoksilta leviävästä radioaktiivisesta pölystä, radonista ja myrkyllisen lietteen valumisesta vesistöihin. Mm. syöpätapausten ja synnynnäisten epämuodostumien on todettu lisääntyneen kilometrien säteellä kaivoksista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, Myllyvirta kuvailee.

Areva/Cogeman vastuuton toiminta on vain yksi esimerkki uraaninlouhinnan ongelmista. Vastaavia tapauksia löytyy myös muiden Suomeen uraanikaivoksia kaavailevien yritysten toiminnasta.

- Jokainen ydinvoimala tuottaa jokaista toimintavuottaan kohti eduskuntatalon tilavuuden verran erittäin pitkäikäistä radioaktiivista louhintajätettä ja eduskunnan lisärakennuksen tilavuuden verran malminrikastuksessa syntyvää myrkyllistä liejua. Tämä yksin olisi riittävä syy haudata puheet "puhtaasta ydinvoimasta", Myllyvirta toteaa.

Other contacts:

Lauri Myllyvirta, energiakampanjoitsija, Greenpeace, 050 3625 981
Mikael Sjövall, tiedottaja, Greenpeace, 050 3696 202

Aiheet