Yhtiökokouksessa vaaditaan Stora Ensoa lopettamaan puun osto luonnontilaisista metsistä

Lehdistötiedote - huhtikuu 1, 2009
Yksityiset osakkeenomistajat esittävät tänään Stora Enson yhtiökokouksessa, että yhtiö lopettaisi puun ostamisen luonnontilaisista vanhoista metsistä. Osakkeenomistajat kehottavat yhtiötä säästämään luonnonsuojelujärjestöjen rajaamat kahdeksan suurinta, valtion omistamaa yhtenäisen vanhan metsän aluetta Metsä-Lapissa. (1)

Stora Enson yhtiökokouspaikalle Helsingin Katajanokalla ripustettiin banderolli, jossa lukee ”Stop ancient forest destruction”, lopettakaa vanhojen metsien tuho. Yhtiökokouksessa yksityiset osakkeenomistajat esittävät, että yhtiö lopettaisi puun ostamisen luonnontilaisista vanhoista metsistä.

Esityksen tueksi Greenpeacen aktivistit ovat ripustaneet yhtiökokouspaikalle Helsingin Katajanokalla 8 x 14 metrin banderollin, jonka viesti Stora Ensolle on "Stop ancient forest destruction", lopettakaa vanhojen metsien tuho.

Yhtiökokouksessa 2007 Stora Enso ilmoitti keskeyttävänsä ostot kyseisistä metsistä, ja edellyttävänsä Metsähallitukselta tarkkaa alueiden ekologisen arvon selvitystä ennen puunhankinnan jatkamista. Stora Enso aloitti kuitenkin ostot uudelleen alle vuoden päästä lupauksesta, vaikka mitään tarkkoja selvityksiä alueiden luontoarvoista ei ole julkistettu.

Metsähallitus on tehnyt alueista kartat, joissa osa metsistä luokitellaan luonnontilaiseksi. Myös näitä luonnontilaiseksi luokiteltuja ikimetsiä on tänä talvena hakattu, ja Stora Enso on ostanut niistä puuta. Greenpeace löysi hakkuilta kaadettuna 1600-luvulla kasvunsa aloittaneita puita.

"Stora Enso väitti edellyttävänsä selvityksiä alueiden luontoarvoista ennen hakkuiden jatkamista. Nyt yhtiö kuitenkin ostaa puuta, vaikka Metsähallituskin on luokitellut osan hakkuualueista luonnontilaiseksi. Mitä arvokkaampaa metsissä voisi olla? Luonnontilaiset metsät ovat globaali harvinaisuus. Tämä viimeistään osoittaa, että Stora Enson sitoutuminen vanhojen metsien suojeluun on tyhjää puhetta", sanoo Greenpeacen metsäkampanjavastaava Sini Harkki.

Suomen metsistä enää alle viisi prosenttia on luonnontilassa ja koko Euroopan mittakaavassa luonnontilaiset metsät ovat vieläkin harvinaisempia.

Luonnontilaisten metsien säilyttäminen ei uhkaa Stora Enson puunhankintaa. Stora Enso käytti viime vuonna 38,2 miljoonaa kuutiometriä puuta. Lapin puuston kasvusta 10,2 miljoonaa kuutiometriä on puuntuotannossa ja vain 1,6 miljoonaa kuutiometriä puuntuotannon ulkopuolella. Luonnonsuojelujärjestöjen suojeluun ehdottamat metsät kattavat 30 000 ha eli noin 0,8 prosenttia Lapin suojelualueiden ulkopuolisesta metsämaasta.

"Yli 300-vuotiaita luonnonmuistomerkkejä ei tarvitse hakata kertakäyttötuotteisiin. Aarniometsät ovat luonnonarvoiltaan korvaamattoman arvokkaita, mutta nyt niitä myydään alennusmyynnillä sellun tuotantoon. Viimeisten luonnontilaisten metsien suojelu ei Stora Enson tulokseen vaikuta eikä hävitä suomalaisia työpaikkoja. Metsäteollisuuden ongelmat johtuvat markkinatilanteesta, ja Stora Enso siirtää työpaikkoja pois Suomesta valuuttakurssimuutosten eikä suojelun takia", Harkki sanoo.

Lisätietoja, karttoja ja kuvia luonnonsuojelujärjestöjen rajaamista vanhoista metsistä Metsä-Lapissa

Osakkeenomistajien Annina Käppi, Matti Liimatainen ja Matti Ikonen esitys

Notes:

1) Greenpeace, Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto rajasivat vuonna 2006 kartoille kahdeksan erityisen laajaa ja luonnontilaista vanhan metsän aluetta Metsä-Lapista valtionmailta. Alueilla on noin 30 000 hehtaaria suojelematonta metsämaata ja tuhansia uhanalaisten lajien esiintymiä. Nämä metsät kattavat noin 0,8 prosenttia Lapin suojelualueiden ulkopuolisesta metsämaasta.