Skriv under nå

Plast forurenser naturen i hundrevis av år

Hvert år havner 8 millioner tonn plast, tilsvarende et lastebillass i minuttet, i havet verden over. I Norge dumpes det årlig 34 000 tonn søppel bare i Nordsjøen, hvor mye som kommer fra landbasert aktivitet er uvisst. I tillegg slippes det ut 8000 tonn mikroplast, plastpartikler mindre enn 5 mm, årlig i Norge. Når plasten først har kommet ut i naturen kan den forurense i hundrevis av år. Skriv under og krev at Norge viser lederskap for å stanse plastforurensningen av havet.

Nå må vi stanse plastforurensingen. Les Greenpeace sine krav til hva Norge må gjøre her.

Greenpeace

Krev at Norge stanser plast- forurensningen av havet

Takk at du er med og støtter forbudet mot mikroplast!

Gjør innsatsen din end sterkere og del infoen om dette voksende problemet:

Denne kampanjen finansieres fullt og helt av mennesker som deg.


Vil du støtte med 150kr/mnd kan du sende GREENPEACE til 2474, eller klikk nedenfor for flere muligheter.

Eller gi engangsbidrag