Uveljavitev zahtev protestov po delovanju pravne države in spoštovanju ustave je pogoj za družbo, kjer so zastopane vrednote zdravega in varnega okolja.

Okoljevarstvena vprašanja niso ločena od ostalih pomembnih družbenih vprašanj. Rešitve, ki jih zagovarjamo v svojem boju za zdravo in varno okolje, sovpadajo z večino zahtev miroljubnih protestov. Zagotavljanje pravne in socialne države, ki temelji na volji ljudstva, je nujno za ustvarjanje pogojev, kjer bomo lahko resnično izkoristili svoje potenciale. Posledično bo temu sledil razvoj gospodarstva in družbe, nova delovna mesta in povečevanje kakovosti življenjskega okolja. Protesti izpostavljajo veliko težav ter predstavljajo kar nekaj možnih poti reševanja, med njimi se lahko najbolj poistovetimo predvsem z naslednjimi:

Protest in civilna nepokorščina

Priča smo družbeni situaciji, kjer prevladuje argument moči in ne moč argumentov. Dialog je samo beseda v slovarju slovenskega knjižnega jezika, po mnenju politike zahteve ljudi niso utemeljene, demokratični mehanizmi ne delujejo, zasebni interes pa prevladuje nad javnim. Vse to vodi ljudi k temu, da se javno izpostavljamo. Vodi k izvajanju civilne nepokorščine, ki žal postane edini način za uveljavljanje sprememb. Protestniki v svojem klicu izražamo svoje vrednote in stališča, za katera smo se pripravljeni boriti. Nenasilna direktna akcija sodi v temelje delovanja naše organizacije že vse od začetkov. V prizadevanjih za razkrivanje okoljskih zločinov in opozarjanje na rešitve v korist zdravega in varnega okolja se udeležujemo protestov in akcij povsod po svetu in tudi v Sloveniji.

Boj proti korupciji in ljudska nezaupnica

Javne funkcionarje smo na njihove položaje izvolili ljudje z namenom, da uresničujejo našo voljo in se zavzemajo za skupno dobro. Skupno dobro ni stvar peščice ljudi, ki v določenih rešitvah vidijo osebni interes. Namesto tega potrebujemo ljudi, ki se bodo zavzemali za rešitve, ki odpirajo priložnosti vsem. Od javnih funkcionarjev pričakujemo, da jih vodi visoka osebna integriteta in najvišjih etični standardi. Kršitve, ki odločilno zamajejo njihovo integriteto, morajo voditi k odstopu. Trenutno temu ni tako. Ljudje zahtevajo delovna mesta in zdravo okolje, v večini nasprotujejo umazanim virom energije, kot sta premog in jedrska energija, ter zahtevajo rešitve, ki zmanjšujejo količino strupov in omogočajo pridobivanje energije neposredno v naših skupnostih, na strehah naših tovarn, šol in vrtcev. Neskladje z zahtevami in pričakovanji ljudi ter rešitvami, ki jih zagovarja politika, je nevzdržno.

Nadstrankarstvo

Zahtevamo spoštovanje ustavnega reda in delovanje pravne države. Te zahteve veljajo za vse, ne glede na to, kdo je na oblasti. Zahteve po zaščiti javnega dobrega in spoštovanju ustave so univerzalne, naslavljajo pa vse politične opcije. Spoštovanje temeljnih demokratičnih vrednot in slovenske ustave bi morali politiki vseh opcij razumeti kot spodbudo za boljše delo, stranke pa kot povod za prevetritev svojih programov in struktur.

Večje upoštevanje volje ljudi

Izhajamo iz temeljnega prepričanja, da je oblast v funkciji izvrševanja volje ljudi. Izgubljeni podpisi za referendum o slabi banki in razveljavljeni podpisi za referendum o TEŠ 6 so znak ignorance do volje ljudi in kažejo na težnjo izvajanja oblasti mimo javnega interesa.

Vključevanje javnosti v temeljne strateške odločitve

Potrebujemo več demokracije in več neposrednega odločanja. Več neposredne demokracije bi med drugim omogočilo uveljavljanje zakonov, ki so v skladu s trajnostnim razvojem, omogočilo bi razvoj zelenih tehnologij, ki neposredno koristijo ljudem, onemogočilo pa bi vsiljene in za zdravje ljudi škodljive projekte, kot jih predstavlja gradnja TEŠ 6 ali morda dodatna jedrska elektrarna v Krškem. Civilna družba mora imeti besedo pri odločanju o najpomembnejših strateških odločitvah v državi, zato moramo imeti priložnost biti vključeni v odločanje kot tudi v proces priprave zakonov in strateških dokumentov. Naša vloga je pomembnejša, kot ji priznava trenutna politika.

Ljudje za trajnostni razvoj

Temeljne zahteve protestov po Sloveniji so usmerjene k spoštovanju pravne države za vse in ne zgolj za navadne državljane, medtem ko politične in gospodarske elite ostajajo nekaznovane. Ljudje si želimo novih delovnih mest, javno dostopnega zdravstva in šolstva, želimo si varne starosti in življenja v zdravem okolju. Vse to so osnovni gradniki trajnostnega razvoja.

Ker se zavedamo, da je vse zgoraj navedeno nujno potrebno za napredek naše družbe in reševanje najbolj perečih okoljskih problemov, bomo tudi mi med protestniki. Skupaj z drugimi se bomo postavili za temeljne vrednote demokratične in trajnostne družbe, tiste, ki imajo moč odločanja, pa bomo pozvali k uveljavljanju sprememb, ki so potrebne za uresničitev drugačne, trajnostne vizije razvoja naše države. Zavedamo se, da brez spoštovanja ustave in brez delovanja pravne države ter ustrezne socialne ureditve v Sloveniji ne moremo zagotoviti rešitev, ki bi zaščitile nas in naše okolje. Šele takrat bomo kot družba zreli, da ob bok ključnih pozitivnih sprememb umestimo tudi vizijo zelenega razvojnega preboja. Brez pravne države ni zdravega okolja.

Nina, Dejan in Tina