V zadnjem času krožijo zavajajoče trditve o cenah sončnih elektrarn v primerjavi s TEŠ 6. Z namenom, da bi ta razprava kar najbolj temeljila na dejstvih, smo v Greenpeacu pripravili povzetek nekaterih ugotovitev, ki so ključne za to razpravo.

V nadaljevanju navajamo izvlečke iz dokumentov PV portala in Združenja slovenske fotovoltaike (ZSFV).

 

Pri primerjavi TEŠ 6 in fotovoltaike je potrebno upoštevati vse stroške

 

»V zadnjem času se v medijih pojavlja vse več prispevkov, ki primerjajo sredstva za podpore sončnim elektrarnam in višino investicije v TEŠ6. Pri teh primerjavah se večkrat podaja nepreverjene in celo medsebojno neprimerljive številke.«

»V kolikor bi danes postavili sončne elektrarne, ki bi proizvedle v prvem letu 215 GWh električne energije (stanje 2013), nato pa bi se njihova proizvodnja, zaradi staranja modulov, vsako leto manjšala za 0,8 odstotne točke, bi bila cena električne energije, brez upoštevanja diskontnih faktorjev, primerljiva ceni električne energije iz TEŠ6.«

Vir: Primerjava stroškov SE in TEŠ6, dr. Kristjan Brecl, Fakulteta za elektrotehniko, UNI LJ (http://pv.fe.uni-lj.si/files/SE%20vs%20TES.pdf)

 

Tradicionalna energetika je še vedno močno subvencionirana

 

Združenje slovenske fotovoltaike (ZSFV) opozarja na dejanske stroške energije:

»Minuli mesec je Evropska komisija objavila študijo »Energetske subvencije in stroški v EU", ki dokazuje, da so neposredni skupni stroški konvencionalnih energetskih tehnologij, kot sta pridobivanje energije iz termo in jedrskih elektrarn, precej višji kakor neposredni stroški spodbujanja fotovoltaike.«

»Glavne ugotovitve poročila vključujejo:

•          Od leta 1970 je konvencionalna proizvodnja energije (zlasti termoelektrarne in jedrske elektrarne) koristila znatne posredne in neposredne subvencije

•          Podpora sončnim elektrarnam je bila uvedena šele v zadnjem obdobju in je svoj vrh verjetno dosegla v letu 2012

•          Tudi v letu 2012, ko je bila fotovoltaika zgledno subvencionirana, sta zreli tehnologiji, kot so jedrske elektrarne in termo elektrarne, še vedno prejemali skoraj enako raven podpore kot sončne elektrarne, upoštevajoč zgodovinske podpore, ki so lahko neposredno povezane s proizvodnjo danes (drugi učinki, kot so brezplačna dodelitev pravic do emisij za proizvajalce, ki uporabljajo fosilna goriva v Evropskem sistemu za trgovanje z emisijami ali posredni učinki zgodovinske podpore so izključeni). Skupna vrednost javnih sredstev, namenjenih energetskemu sektorju, razen prometa, v EU28 je v letu 2012 znašala 113 milijard evrov, plus dodatnih 3 - 15 milijard evrov neposredne zgodovinske podpore

•          Celotni skupni zunanji stroški vseh virov energije v letu 2012 znašajo približno 200 milijard evrov, z možnim razponom od 150 do 310 milijard evrov. Če bi bili upoštevani tudi ti stroški, bi skupni stroški energije iz jedrskih in termo elektrarn daleč presegali skupne stroške električne energije iz sončnih elektrarn.

•          Z razčlenitvijo podpore na enoto proizvedene energije je v letu 2012 znašala neposredna podpora za sončne elektrarne približno 110 EUR/MWh. Če primerjamo tudi zunanje vplive različnih energetskih tehnologij, ki upoštevajo skupne družbene stroške na enoto premoga, so bili ti skoraj enaki ali celo višji tistim za fotovoltaiko v letu 2012.

•          Stroški proizvodnje na enoto električne energije (Livelised Cost) pri obsežni sončni elektrarni so v letu 2012 znašali približno 100 EUR/MWh, kar pa je primerljivo s termoelektrarnami na zemeljski plin in jedrskimi elektrarnami in dokazuje vse večjo gospodarsko upravičenost proizvodnje električne energije iz sonca.«

Vir: Študija Evropske komisije je obelodanila dejanske stroške energije, ZSFV (http://www.zsfi.si/novice/219-studija-evropske-komisije-je-obelodanila-dejanske-stroske-energije)