Sončna energija ima pomembno vlogo v številnih regijah širom sveta, njen potencial pa krepko presega trenutne svetovne energetske potrebe. Uporablja se jo lahko za proizvodnjo elektrike, za ogrevanje in celo za hlajenje. Potencial za uporabo sončne energije je omejen le s pripravljenostjo za izkoristek te priložnosti.

Sončna energija omogoča fotosintezo, osnovo za rast rastlin, proizvodnjo naše hrane, ogrevanje na drva, pomembni pa sta tudi sončna toplota (fototermika) in sončna elektrika (fotovoltaika).

Fotovoltaika – elektrika se proizvede z uporabo dveh plasti pol-prevodniškega materiala, silicija. Med obema plastema, tj. med pozitivno in med negativno nabito plastjo, se ob sončni svetlobi generira elektrika. Fotovoltaika napaja manjše prenosne naprave, priročna pa je tudi za oskrbovanje odročnih krajev brez električnega omrežja – primer solarnega hladilnika (hlajenje hrane, cepiv idr.). Sončne celice se lahko vgradi tudi namesto običajnih strešnih elementov, saj tako hišam priskrbijo dodatno električno energijo ob visoki porabi, npr. ob hlajenju v najbolj vročih, poletnih dneh.

V Slovenji smo imeli ob koncu leta 2013 nameščenih 252,8 MW fotovoltaičnih elektrarn.

Vir: Pregled fotovoltaičnega trga v Sloveniji, preliminarno poročilo za leto 2013
http://pv.fe.uni-lj.si/files/Pregled_fotovoltaicnega_trga_v_Sloveniji_2013.pdf

Spodnji graf prikazuje razdelitev elektrarn po regijah, stanje na dan 19. 2. 2014

Razdelitev elektrarn po regijah, stanje na dan 19.2.2014.

Vir: Pregled fotovoltaičnega trga v Sloveniji, preliminarno poročilo za leto 2013,
http://pv.fe.uni-lj.si/files/Pregled_fotovoltaicnega_trga_v_Sloveniji_2013.pdf

Fototermika – solarne termalne elektrarne preusmerjajo sončevo toploto z ogledal v središčno črto oz. točko, kjer se voda spreminja v paro, ki nato poganja turbine in ustvarja elektriko. Kapacitete teh elektrarn se močno povečujejo.

Sončno ogrevanje in hlajenje – Sonce se lahko uporabi tudi za neposreden prenos toplote, tj. za ogrevanje sanitarne vode in prostorov – ta način uporabe sončne energije (»sončni kolektorji«) je najbolj pogost za gospodinjstva. V uporabi so vakuumske cevi (tudi v oblačnem vremenu) in ravne plošče. Vse bolj se uporablja tudi sistem solarnega hlajenja, ki deluje podobno kot običajno hlajenje s klimatskimi napravami, tj. hlajenje in razvlaževanje zraka. Pričakuje se vse bolj razširjena uporaba teh sistemov po vsem svetu.

Sončna energija po svetu

Investicije v sončne elektrarne po svetu so zadnja leta močno v porastu, sončna energija pa pridobiva vedno večji delež v energetski mešanicah večine držav sveta.

Vir: REN 21 Renwables 2013 Global Status Report,http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR/2013/GSR2013_lowres.pdf