Z uporabo te spletne strani soglašate z uporabo spletnih piškotkov. Preberi več

Pred nadaljevanjem razprave o predlogu Energetskega zakona

Sporočilo za javnost - november 14, 2013
Odprto pismo poslankam in poslancem Državnega zbora RS

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci Državnega zbora RS,


Včeraj ste v poznih večernih urah pričeli z razpravo o predlogu Energetskega zakona, ki se bo nadaljevala danes. Gre za obsežno gradivo in nakazuje se, da bo razprava vroča in dolga. Glede na to, da bo jutrišnji dan zaznamovan z javno razpravo o zakonu, se bomo v tem sporočilu podrobnejšim komentarjem izognili, a vsekakor bi želeli opozoriti na nekaj splošnih pomanjkljivosti tega zakona, o katerih je potrebno dobro premisliti.


Zakon, ki ste ga dobili na svoje mize, je sistemski zakon in kot tak ima moči bistveno spremeniti razvoja slovenske energetike v nadaljnjih letih, desetletjih. Pomembno je, da so njegovi nastavki v skladu z mednarodnimi obvezami, ki jih ima Slovenija oz. da omogočajo doseganje že sprejetih obvez. Vključiti je potrebno razumevanje, da se zaveze, ki jih je EU sprejela v okviru podnebno-energetskega paketa leta 2009 ne ustavijo pri letnici 2020. Zakon ne more nadomestiti neobstoječega Nacionalnega energetskega programa, mora pa dopuščati priložnosti, da bo Slovenija sposobna ustvariti kontinuiran in predvsem neturbolenten prehod v energetski sistem, ki bo čez nekaj desetletij v veliki meri temeljil na čistih in obnovljivih energetskih virih. Slednje ni več ena od možnih izbir, temveč nuja, če želimo živeti v okolju, kjer nam narava s svojim divjanjem ali vztrajanjem v atipičnih podnebnih vzorcih, vsako leto izda več milijonske račune, kar že danes bistveno posega v proračunska sredstva.


Podnebne spremembe so eden od največjih izzivov našega časa. Nedavno objavljeno poročilo Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC), je več kot očitno sporočilo, da moramo čim hitreje na pot zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov, in da je leto 2070 tista prelomnica, ko morajo globalne emisije doseči ničelno raven, če želimo sploh razmišljati o varni in predvidljivi prihodnosti. Človekova raba fosilnih goriv  je glavni povzročitelj segrevanja ozračja. Tako kot svetovna,  tudi slovenska energetika v veliki meri temelji na fosilnih gorivih, ki jih uporabljamo za pridobivanje električne energije, v industriji, v prometu, kmetijstvu in v stavbah.


Energetika je veliko več kot neomejena gradnja proizvodnih enot. Zakon, kot ga imate pred seboj pa gleda nanjo skoraj izključno tako. Manjkajo mu ključna načela, kot je načelo 'onesnaževalec plača' in načelo okoljske trajnostni. Ne smemo pozabiti, da energetika kot gospodarski sektor bistveno vpliva na kakovost našega življenjskega okolja in takšna, kot je danes, prinaša številne negativne vplive, kot je onesnaževanje zraka in s tem vplivanje na zdravstveno stanje prebivalstva. Slovenska energetika bo v naslednjih letih deležna velikih investicij, najsi bo vztrajala v trenutni fosilno in jedrsko intenzivni formi ali pa se bo podala na bolj razvojno in trajnostno usmerjeno pot.
Energetski zakon je orodje, ki lahko Slovenijo postavi med napredne države, ki vidijo boj proti podnebnih spremembam skladno z gospodarsko politiko. Zmanjšanje rabe fosilnih goriv pa kot priložnost za zmanjšanje onesnaževanja zraka, decentralizacijo in demokratizacijo energetike, ustvarjanje novih gospodarskih panog in ustvarjanje novih delovnih mest. Vse to so priložnosti prestrukturiranja Slovenske energetike in gospodarstva, ki diha z njo.


Vi ste tisti, ki v rokah držite škarje in platno. In odgovornost je izključno vaša.


Temu sporočilu dodajamo malo podrobnejšo poročilo, ki vam bo nakazalo smer, v katero se razvija svetovna energetika. Na vas je, ali boste v tem prepoznali priložnosti tudi za Slovenijo, ali pa boste tako kot mnogi pred vami, v tem iskali predvsem ovire in težave. Mi se nadejamo, da bo prevladal optimizem.


V upanju, da bomo kmalu imeli priložnost z vami tudi osebno izmenjati poglede na potrebne izboljšave Energetskega zakona, vas lepo pozdravljamo in vam želimo uspešno in konstruktivno nadaljevanje seje.


Za več informacij se prosim obrnite na Dejana Savića, zastopnika za energetsko politiko pri Greenpeace v Sloveniji, , 040 165 195.


S spoštovanjem,

mag, Nina Štros,  vodja Greenpeace v Sloveniji

PRILOGI: