Z uporabo te spletne strani soglašate z uporabo spletnih piškotkov. Preberi več

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

Stran - september 23, 2011
SPLOŠNA VPRAŠANJA O GREENPEACEU

1. Kaj je Greenpeace in kako deluje?

Greenpeace je neodvisna, neprofitna, svetovna organizacija, ki ustvarjalno in nenasilno izpostavlja globalne okoljske probleme in njihove vzroke. Oblikuje rešitve in alternative, s čimer pomaga ustvariti pot k zeleni in mirni prihodnosti. Cilj organizacije je ohraniti sposobnost zemlje za ohranjanje življenja in njegove raznolikosti.

2. Kako je organizacija Greenpeace strukturirana?

V vseh državah in regijah, kjer je GP prisoten, je ustanovljen v skladu s pravnimi predpisi ter pravili, ki veljajo za nevladne organizacije v posameznih državah. Deluje v obliki nacionalnih oziroma regijskih pisarn, imenovanih National/Regional Offices ali krajše NRO. Vse NRO so članice Greenpeace International (GPI) imenovanega tudi "Greenpeace Stichting Council" s sedežem v Amsterdamu. Odnosi med GPI in NRO-ji temeljijo na medsebojnih  pogodbah (licencah in okvirnih sporazumih), na osnovi katerih delujejo nacionalne pisarne samostojno po svetu.

Vsaka pravna oseba, nacionalna ali regionalna, kakor tudi GPI ima odbor, manjšo skupino, ki odloča znotraj organizacije, izvršnega direktorja ter zaposlene.

Vsaka NRO pošlje pooblaščenca, ponavadi predsednika odbora, na generalno letno srečanje (Annual General Meeting), ki je najvišji odločevalni organ organizacije, na katerem odločajo le o zelo velikih in pomembnih zadevah. Bolj operativne odločitve se sprejemajo v hierarhičnem in strukturiranem sistemu sestankov in konferenc, ki sledijo načelu podpore vse do vodij kampanj. Nacionalne pisarne in GPI so oblikovale interne organizacijske strukture, ki se razlikujejo glede na velikost, individualne izzive (nacionalna pisarna potrebuje drugačno strukturo kot regionalna, ki ima več izpostav) ter na kulturne razlike.

3. Od kod Greenpeace dobi denar?

Greenpeace se ne poteguje za sredstva vlad, korporacij ali političnih strank. Prav tako ne sprejema donacij, ki bi lahko ogrozile njegovo neodvisnost, namen, cilje ali integriteto organizacije. Greenpeace se zanaša na prostovoljne donacije posameznikov ter na dotacije s strani fundacij.

4. Koliko ljudi dela za Greenpeace International ter za regionalno pisarno Greenpeace CEE (Central and Eastern Europe)?

V organizaciji Greenpeace je po svetu zaposlenih več kot 1000 ljudi. Poleg tega pa organizacijo podpira tudi nekaj tisoč aktivistov in prostovoljcev po vsem svetu. GPCEE ima regionalne pisarne v 5 mestih: na Dunaju je zaposlenih 70 ljudi, v Bratislavi 7, v Budimpešti 8, v Bukarešti 3 in v Varšavi 11 ljudi. Poleg tega pogosto zaposluje ljudi za potrebe določene kampanje. Prav tako je zelo odvisen od pomoči številni prostovoljcev, na primer samo na Dunaju je doprinos prostovoljcev enak 13 polno zaposlenim ljudem.

5. Katere so Greenpeaceove poglavitne naloge?

GP pisarne po vsem svetu se osredotočajo na:

  • svet brez jedrskih elektrarn, jedrskega onesnaženja in jedrskega orožja,
  • varovanje podnebja s promoviranjem obnovljivih virov energije, kot so sončna in vetrna ter energija iz biomase,
  • ohranjanje oceanov in vseh morskih oblik življenja,
  • zaustavitev uničevanja pragozdov,
  • opuščanja uporabe in proizvodnje strupenih kemikalij,
  • preprečevanje širjenja gensko spremenjenih organizmov (GSO) v naravo, ohranjanje hrane brez GSO ter prepoved patentiranja življenjskih oblik.

6. Kako radikalen je Greenpeace? Ali so javni  protesti terjali žrtve? Koliko aktivistov je bilo aretiranih?

Greenpeace je nenasilna, vendar izzivalna organizacija. Cilj akcij, ki se nekaterim zdijo radikalne, je opozarjanje širše javnosti na okoljske probleme in s tem na njihovo reševanje. Povzročitev osebne ali materialne škode ni nikoli cilj javnih protestov. Greenpeace se namreč zaveda, da je včasih potrebno določene navade in zakone kršiti, če želimo, da se le-ti spremenijo.

Priče smo bili nekaterim nesrečam, ki so se zgodile med akcijami. V Veliki Britaniji se je obalna straža z motornim čolnom zapeljala naravnost v aktivista, ki jo je odnesel z resnimi poškodbami. Poudariti velja, da je šlo za miroljubno demonstracijo. Prav tako je bilo kar nekaj aretacij ob zaključkih akcij. Pravni odgovor na nelegalne akcije bi moral upoštevati dejstvo, da so te akcije organizirane v interesu javnosti ter z namenom zavarovanja okolja.

SPLOŠNA VPRAŠANJA O GP CEE

1. Kaj je regionalna pisarne Greenpeace CEE (Central and Eastern Europe), kje so lokalne pisarne?

GP CEE je regionalna pisarna, odgovorna za področje okolja v 9 državah v Srednji in Vzhodni Evropi, s sedežem na Dunaju. GP CEE ima tudi lokalne pisarne v Bratislavi, Budimpešti, Varšavi in Bukarešti.

2. Kaj narediti ob prepovedi delovanja GP kot organizacije v kateri izmed držav?

Greenpeace deluje v javnem interesu in igra pomembno vlogo v družbi, zato povsod nemoteno deluje. V primeru, da bi prišlo do prepovedi delovanja, bi Greenpeace uporabil vsa demokratična in pravna orodja za nadaljevanje svojih aktivnosti.

3. Ali GP širi “zahodnjaško miselnost” glede stopnje varovanja zdravega okolja v vzhodne države?

Varovanje okolja je globalna odgovornost. Brezbrižnost ter pomanjkanje informacij in znanja velikokrat prispevajo k okolju neprijaznemu delovanju posameznika in družbe kot celote. Prav zato je eden od ciljev GP dvigniti ozaveščenost državljanov v Vzhodni Evropskih in predstaviti načine, kako do sprememb, potrebnih za varovanje okolja.

4. Zakaj se GP šele sedaj aktivno pojavlja v vzhodnih državah?

GP se je kot organizacija in gibanje razširil po celem svetu. Že v sredini 80-tih let je odprl pisarno v Moskvi. V istem obdobju so se odprle pisarne tudi v jugovzhodni Aziji in Latinski Ameriki. Veliko aktivnosti je bilo tudi v Vzhodni Evropi, kjer so se posebej posvetili področju jedrske energije ter onesnaževanja, povezanega z rudarsko industrijo. Nekdanja pisarna GP v Avstriji je predstavljala predpražnik na pragu Vzhodne Evrope. Prav zaradi tega je oblikovala svoje aktivnosti z mislijo na razširitev na območje vzhodne Evrope. V okviru razširitve Evropske skupnosti je še posebej pomembno okrepiti vlogo držav Vzhodne Evrope in s tem pozitivno vplivati na okoljske politike EU.