Z uporabo te spletne strani soglašate z uporabo spletnih piškotkov. Preberi več

Greenpeace obstaja zato, ker naša krhka Zemlja potrebuje glas.
Potrebuje rešitve.
Potrebuje spremembe.
Potrebuje akcijo.

Greenpeace po vsem svetu združuje posameznike, ki jim ni vseeno za svet okoli nas in želijo aktivno prispevati k pozitivnim spremembam tako v svojem lokalnem okolju kot na svetovni ravni.

Prostovoljstvo

Verjetno ni človeka, ki v svojem življenju še nikoli ni priskočil na pomoč. Pa naj gre za pomoč starejšim pri prehodu čez cesto ali pomoč sošolcu, ki vas prosi za inštrukcije matematike pred testom.

 

Kaj je prostovoljsko delo in kako se razlikuje od prostovoljnega?

Prostovoljsko in prostovoljno delo sta si v jedru podobna. Pri obeh gre za delo, ki ga po svoji svobodni odločitvi in brez pričakovanja plačila opravlja posameznik v dobro drugih ali za splošno korist družbe. Bistvena razlika pa je v tem, da je prvo organizirano formalno (npr. opravljanje dela preko organizacije, društva), drugo pa neformalno.

Prostovoljsko delo v Sloveniji določa zakon o prostovoljstvu (ZProst, sprejet 3. februarja 2011) in prinaša številne prednosti, tako za prostovoljce*, kot tudi prostovoljske organizacije (organizacije, ki v svoje delovanje vključujejo prostovoljce*).

 

Kdo so (naši) prostovoljci*?

Prostovoljec* lahko postane vsakdo, ki si to želi, ne glede na spol, družbeni položaj ali versko prepričanje; ne glede na ekonomsko izhodišče in zaposlitveni status. Prostovoljec* je tista oseba, ki je zaradi lastnih vzgibov pripravljena del svoje energije nameniti za prostovoljsko delo.

Kar združuje večino naših prostovoljcev* je tudi vrednotenje narave same po sebi, neodvisno od vrednosti, ki ji jo pripisuje potrošniška mentaliteta in tega se naši prostovoljci* dobro zavedajo.

Naši prostovoljci* tako s svojo aktivno participacijo ne spreminjajo le svoja življenja in življenja zanamcev, ampak spreminjajo tudi življenja neštetih drugih živih bitij s katerimi si delimo ta planet. Vedno znova so sposobni preseči miselni okvir okoljskega gibanja ter zagovarjati stališča človekovih pravic, pravic beguncev, pravic živali ipd. Iz zavedanja, da podnebne spremembe drastično vplivajo na veliko perečih problematik današnjega časa, izhajajo tudi njihova dejanja.

 

Kaj (ti) nudi prostovoljsko delo?

-osebno individualno-individualno-družbeno- korist

Prostovoljenje je priložnost skozi katero pridobimo dragocene socialne veščine in izkušnje, ki nam pridejo prav, ko npr. iščemo zaposlitev. Hkrati je to priložnost za osebno rast in »vračanje«; vračanje naši družbi, lokalni skupnosti in nenazadnje vračanje okolju ter naravi. Daje nam občutek zadovoljstva, ker smo nekomu spremenili življenje. A ne smemo pozabiti, da smo ta »nekdo« mi sami, nemalokrat pa tudi naši zanamci.

Širše ter globlje dimenzije prostovoljstva se kažejo tudi v odpravljanju nestrpnosti, ki v družbi nastaja zaradi stereotipov in predsodkov o drugačnosti. Brez prostovoljcev* bi se kot družba težko odzvali na naravne in humanitarne katastrofe, hkrati bi s težavo in omejenim dosegom širili vrednote solidarnosti, razumevanja in spoštovanja, še težje pa uresničevali in spodbujali trajnostno sobivanje z naravo ter prispevali k izboljševanju kvalitete življenja v skupnosti.

 

Zakaj?

Kaj je tisto, ki posameznike oz. skupine motivira, da se vključijo v organizirano prostovoljsko (ne le prostovoljno) delo, četudi to ni plačano z denarjem?

Izzivamo te, da se nam pridružiš in odkriješ svoj »Zato!«


Za več informacij nas kontaktirajte na .

*uporabljena moška oblika samostalnika je uporabljena izključno zaradi boljše preglednosti in nikakor ne nakazuje na diskriminacijo