The Narrows pristine mangrove swamp near Stuart Oil Shale plant. Gladstone, Australia

Photo | 3 May, 2012

The Narrows pristine mangrove swamp near Stuart Oil Shale plant. Gladstone, Australia

Categories