Antarktis Tour - zweite Etappe (1988/1989)

Foto | 9 September, 2011

Antarktis Tour - zweite Etappe (1988/1989).

Themen