Spreekt Kris de magische klimaatformule uit?

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 20 september, 2011
Hoewel Brussel en Wallonië willen dat Europa meer inspanningen levert voor het klimaat, houdt Vlaanderen de boot af. Merkwaardig, want studies roemen de economische voordelen van een ambitieuzer klimaatbeleid. Zal de Vlaamse minister-president Kris Peeters de juiste beslissing nemen? .

*Update*

Kris Peeters spreekt de juiste formule niet uit

De Vlaams minister-president was present op de afspraak voor de voorstelling van zijn film, maar toch liet hij zijn fans ontgoocheld achter. Peeters heeft de niet de magische formule uitgesproken die zij wilden horen, namelijk een verhoogd klimaatdoel van -20 naar - 30% uitstoot van broeikasgassen.

De chef van de Vlaamse regering verklaarde "ambitieus" te zijn wat betreft de plannen om het klimaat te redden, maar op voorwaarde dat andere geïndustrialiseerde landen dat ook zijn. Maar die redenering zet een rem op de inspanningen en bedreigt de leidersrol van Europa. Brussel en Wallonië hebben al wel verklaard de doelstelling van -30% te steunen. Bovendien is het huidige Europese doel van -20% al achterhaald door de feiten en te laag om een ontsporing van het klimaat te voorkomen.

België moet uitspraak doen voor 10 oktober, wanneer de Europese Milieuraad samenkomt. Ons land speelt wel degelijk een belangrijke rol op Europees niveau, en kan de beslissing voor een hogere doelstelling beïnvloeden. Greenpeace vraagt dan ook aan Peeters om zich ernstig te bezinnen voor hij België in het kamp van de achterblijvers duwt.

 

afficheDe komende dagen zijn doorslaggevend voor het Belgische standpunt op de internationale klimaattop eind november in Zuid-Afrika. Het is van groot belang dat de drie gewesten van het land zich achter dezelfde doelstelling scharen. In deze cruciale fase wijst Greenpeace nogmaals op de voordelen van een hogere Europese reductiedoelstelling.

Magische formule voor de economie

Alle sectoren zullen erbij winnen als Europa beslist om zijn inspanningen voor het klimaat op te schroeven. Er zijn verschillende voordelen: Europa kan zijn leiderschap op vlak van hernieuwbare energie behouden, gezondheidskosten gelinkt aan de klimaatverandering vermijden en zorgen voor groene economische groei. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Parijs (La Sorbonnne) zou een reductiedoelstelling van 30% voor België een jaarlijkse groei van het bbp met 0,6% betekenen.

Ook bedrijven zoals Google, Unilever, Danone, Ikea, Alpro en Axa zijn voorstander van een ambitieuzere reductiedoelstelling. In juni organiseerde Greenpeace samen met enkele andere ngo's een conferentie in het Vlaams parlement over de economische voordelen van 30% minder uitstoot. Daar sprak onder andere Axa zich uit voor deze verhoging.

Magische formule voor het klimaat

Als Europa het voortouw neemt in de strijd voor het klimaat, zal dat een pak banen opleveren in bijvoorbeeld de sector van de hernieuwbare energie. Europa zou dan ook tegemoet komen aan de aanbevelingen van wetenschappers. Het IPCC, het klimaatexpertenpanel van de VN, beveelt immers een emissiereductie van 25 tot 40% aan voor geïndustrialiseerde landen. De huidige Europese doelstelling van -20% is dus ruim onvoldoende.

Haalbaar en voordelig

Dat Vlaanderen weigert om zich aan te sluiten bij de lidstaten die wel een vooruitstrevend klimaatbeleid willen (met Duitsland en Groot-Brittannië op kop), is helemaal onbegrijpelijk als je weet dat de EU zelf zegt dat een doelstelling van -30% perfect haalbaar is. Ook Vlaanderen in Actie, het toekomstplan van de Vlaamse overheid, onderstreept het belang van een groenere economie. Maar bedrijfsfederaties als Unizo en het VBO samen met de energie-intensieve bedrijven die er de plak zwaaien, bieden weerstand.

Alle ogen zijn op Kris Peeters gericht. Geeft hij voorrang aan hun belangen? Of speelt hij de hoofdrol van klimaatheld in de film waarin Greenpeace hem castte? Na de Vlaamse ministerraad op 19 september kennen we het antwoord.

Lees meer over deze campagne van Greenpeace en de rol van Kris Peeters
Word fan van Kris Peeters and the Deathly Climate Hallows op Facebook en moedig onze Vlaamse minister-president aan.

www.krispeetersfilm.be

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.