Werken voor het milieu

Binnenkort doe ik mee aan de Greenpeace-acties!

Binnenkort doe ik mee aan de Greenpeace-acties!

Greenpeace/Dossche

Olivia studeert in het laatste jaar bedrijfscommunicatie aan de ULB. Ze heeft stage gelopen bij Greenpeace. Blik op haar verwachtingen.

En jij? Doe mee aan onze acties!Waarom heb je beslist stage te lopen bij Greenpeace?

In de les spreken we regelmatig over de campagnes van Greenpeace. Ik houd van de originaliteit van de acties op straat en de video’s die regelmatig op de website verschijnen. Die zijn soms schokkend of humoristisch, maar ze hebben altijd één ding gemeen: ze weten de aandacht te trekken. Mensen praten erover! Ik heb mijn kandidatuur ingestuurd en ik werd geselecteerd! Ik was vooral blij omdat ik na mijn studietijd heel graag wil werken in de milieusector, ofwel in een milieuvriendelijk bedrijf of bij een ngo.

Wat hebben die drie maanden stage je concreet bijgebracht?

Eerst en vooral ben ik nu overtuigd dat ik iets moet doen aan mijn Nederlands! Dit is een tweetalige organisatie. Omdat ik de taal van Vondel niet voldoende beheers, heb ik soms de indruk dat sommige zaken aan mij voorbijgaan. En ik denk dat mij dat parten gaat spelen als ik op een dag begin te solliciteren, vooral ook omdat ik werk hoop te vinden in Brussel. Ik heb ook geleerd hoe Greenpeace zijn campagnes opbouwt. Het is boeiend dat Greenpeace voor een probleem aan de andere kant van de wereld zijn boodschappen zo weet op te stellen, dat de mensen hier erdoor getroffen worden. En ten slotte heb ik geleerd mijn verlegenheid te overwinnen, zowel aan de telefoon als bij het afnemen van een interview voor dit magazine. Dankzij dat interview weet ik nu trouwens al zeker dat ik later een passiefhuis of een lage-energiewoning wil!

Olivia Gervois Naam:

Olivia Gervois

Leeftijd:

22 jaar

Beroep:

studente

Hobby's:

badminton, uit eten gaan, winkelen, uitgaan, dieren, film, …


Je hebt Greenpeace van binnenuit leren kennen. Geef eens drie adjectieven die volgens jou typisch zijn voor de organisatie.

Gezellig, strijdvaardig en vurig. En die drie adjectieven houden vooral verband met de mensen met wie ik hier ben opgetrokken. Zij hebben mij eerst en vooral op mijn gemak gesteld vanaf de eerste dag. Verder laten zij de armen niet zakken. Als een project niet loopt zoals voorzien, zetten zij alles in het werk om er een nieuwe wending aan te geven. En ten slotte lijken ze allemaal gedreven door hetzelfde vuur: ze willen in actie komen voor het leefmilieu, koste wat het kost.

Heb je de indruk dat jongeren van jouw leeftijd zich willen inzetten voor het milieu?

Ik onderscheid drie groepen jongeren: zij die niet geïnteresseerd zijn, zij die kleine zaken doen in het dagelijks leven zoals afval sorteren en zij die echt geëngageerd zijn. De meeste jongeren rondom mij behoren tot de tweede groep. Ik denk vooral dat we niet voldoende geïnformeerd zijn, dat we niet voldoende beseffen dat iedereen, op zijn eigen niveau, echt iets kan doen om zaken te veranderen.

Mijn goede voornemen: Greenpeace-activist worden

En jij?

Ik doe niet genoeg… Zoals de anderen sorteer ik mijn afval, ik stalk mijn ouders als ze het licht laten branden als ze een kamer verlaten, ik probeer geen zaken te verspillen, … Maar ik wil graag meer doen! Op korte termijn zou ik graag mijn belangstelling delen en proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken, onder andere via facebook. En op langere termijn zou ik graag in de milieusector werken. Ik heb alvast één goed voornemen: ik ga een opleiding volgen om te kunnen deelnemen aan de acties van Greenpeace op het terrein!