Glyfosaat, het hoofdbestanddeel van Monsanto’s Roundup, is het meest gebruikte herbicide van Europa. Er zijn sporen van de schadelijke stof teruggevonden in ons voedsel en in onze drank, zelfs in de urine van heel wat mensen. Europese leiders hebben NU de kans om te handelen, en mens en milieu te beschermen.

Zet de eerste stap om glyfosaat tegen te houden:

* veld is verplicht

Stap 1 van 2

Wij verzoeken de Europese Commissie de lidstaten voor te stellen glyfosaat te verbieden, de erkenningsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen te hervormen en bindende EU-doelstellingen vast te leggen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Belangrijkste doelstellingen

  • op glyfosaat gebaseerde onkruidbestrijdingsmiddelen verbieden, want blootstelling daaraan wordt in verband gebracht met kanker bij mensen en tast ecosystemen aan;

  • ervoor zorgen dat de wetenschappelijke beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen met het oog op goedkeuring van regelgeving door de EU uitsluitend wordt gebaseerd op gepubliceerde studies waartoe opdracht is gegeven door bevoegde overheidsinstanties en niet door de pesticidenindustrie;

  • bindende EU-doelstellingen vastleggen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen op weg naar een pesticidenvrije toekomst.
Waarom is dit belangrijk?

Het wetenschappelijk bewijs dat glyfosaat gevaarlijk is - op basis van studies die niet door Monsanto gefinancierd werden - stapelt zich op. Als een boer zijn gewassen besproeit met glyfosaat, dringt dit chemicalie in de bodem en belandt het in het water, terwijl er residuen op het gewas achterblijven - zo zit glyfosaat in ons voedsel, in ons water en bijgevolg in ons lichaam.

Monsanto, Syngenta en andere pesticidebedrijven lobbyen zwaar om hun goudmijn veilig te stellen. We willen zeker zijn dat onze politici daar niet voor zwichten. Ze moeten onze gezondheid en het milieu beschermen, niet de winst van de landbouwindustrie.

Glyfosaat is slechts het tipje van de ijsberg - uiteindelijk willen we een wereld zonder chemische pesticiden. EU-politici moeten garanderen dat beslissingen rond pesticiden gebaseerd zijn op publiek en gedegen wetenschappelijk onderzoek. Ze moeten ook een beleid voeren dat het pesticidegebruik inperkt en de ecologische landbouw stimuleert (want er bestaan milieuvriendelijke oplossingen!) om landbouwers, consumenten en het milieu te beschermen.

Nu hebben we de unieke kans om deze verandering op gang te brengen. De Europese Unie zal in 2017 beslissen om het gebruik van glyfosaat al dan niet voor nog maar eens 15 jaar toe te laten. Laten we ervoor zorgen dat onze politici de boodschap goed verstaan: we willen niet dat deze substantie overal in onze waterlopen, velden en in ons voedsel wordt teruggevonden.

Stop glyfosaat. Teken de petitie