De ontbossing vormt een ernstige bedreiging voor…

De biodiversiteit

Het Amazonewoud strekt zich uit over 6,5 miljoen km2 (waarvan 60% in Brazilië) en bevat een vijfde van alle zoet water op aarde. Er zijn niet minder dan 40.000 plantensoorten, 427 soorten zoogdieren, 1294 soorten vogels, 374 soorten reptielen, 426 soorten amfibieën en 3.000 soorten vissen geïnventariseerd. Soorten als de jaguar lopen rechtstreeks gevaar.

Het klimaat

Het Amazonewoud houdt in zijn ecosystemen enorme hoeveelheden koolstof vast (80 tot 120 miljard ton). Door de bomen te kappen, laten de bosbouwbedrijven de opgeslagen koolstof ontsnappen in de vorm van CO2. Minder bos betekent dus ook minder opgeslagen CO2.

De inheemse bevolking

Bijna 24 miljoen mensen leven in het bos, onder wie 383.000 indianen. Zij zijn afhankelijk van het woud voor hun voeding, hun gezondheid, hun woning en hun eeuwenoude cultuur. Door de ontbossing worden zij van hun grond verdreven en raakt hun leefomgeving vernield en vervuild.

Hoe wil je helpen?

Jouw gift geeft Greenpeace de middelen om campagne te voeren en oplossingen uit te werken waarmee Brazilië zijn economische ontwikkeling kan voortzetten, zonder aan het Amazonewoud te raken.

Kies een bedrag en ontdek wat Greenpeace met jouw gift doet.

greenpeace belgium sauvez l'amazonie

... bedankt!