Kris Peeters and the Deathly Climate Hallows

Foto | 19 september, 2011

Abracadabra, de magie is snel uitgewerkt. Kris Peeters schetst een ambitieus Vlaanderen, dat vooral een afwachtende houding aanneemt. Hij schaart zich niet achter de EU-doelstelling van 30 procent minder uitstoot van broeikasgassen wat landen als Groot-Brittannië en Duitsland wél doen. © Greenpeace/Preynaers