In de gietende regen en in een recordtijd beklommen de “koeien” van Greenpeace gisteren het dak het bedrijf Van Aerde in Antwerpen. Andere leden van onze zogenaamde “Forest Crime Unit” voerden inspecties uit. De reactie van het bedrijf liet niet lang op zich wachten: verschillende politiecombi’s kwamen ter plaatse.

Na minder dan een kwartier aanvaardde de directeur van het bedrijf om ons te ontmoeten en zijn visie toe te lichten over de wanpraktijken van zijn leverancier JBS, een Braziliaans bedrijf en wereldleider in de vleesindustrie. Bekijk zijn reactie voor onze camera:Jan Van Aerde beloofde JBS aan te schrijven om garanties te vragen dat het door hem geïmporteerde vlees niet van boerderijen kwam die zich schuldig maken aan ontbossing, slavernij en landroof. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hem een rapport in de handen te duwen waaruit blijkt dat JBS zijn beloftes uit 2009 niet nakomt. Toen had de Braziliaanse vleesmultinational namelijk een verdrag ondertekend om zich niet meer aan dit soort praktijken te bezondigen. We kijken uit naar Van Aerde's antwoord!

Druk op JBS

Greenpeace voerde niet alleen in België maar ook elders in de wereld actie. Er kan geen twijfel over bestaan dat JBS de druk voelt. Zijn klanten distantiëren zich één na één van het bedrijf. Na Ikea, Clarks, Princess, Asda en Sainsbury, hebben deze week ook Adidas, Tesco en Sligro bekendgemaakt dat ze niet langer vlees en leer afkomstig uit ontbost Amazonewoud zullen aankopen. Dankzij het werk van Greenpeace in de hele wereld, sluit het net zich rond JBS.

Wordt vervolgd...