Dat meer en meer bedrijven zich engageren voor ontbossingsvrije toevoerketens is al langer een trend, maar door ons palmoliewerk en jullie steun zit de zaak nu duidelijk in een stroomversnelling. Nog twee bedrijven kondigden zopas een engagement voor ontbossingsvrije palmolie aan: Procter and Gamble (P&G) en Lotus Bakeries.

Vorige week vroegen we ons nog af wanneer P&G gehoor zou geven aan de publieke oproep van 400.000 consumenten en protestacties in de hele wereld om het lijstje bedrijven te vervoegen die geen palmolie uit ontbossing meer willen. Nu is het zover.

Het bedrijf heeft zopas een zeer grote stap vooruit gezet en publiceerde zijn engagement woensdagavond online. Inhoudelijk is het een stevig statement, maar de tijdlijn laat helaas te wensen over: P&G laat nog zes jaar lang de deur open voor ontbossing. Daar moet nog aan gesleuteld worden.

Niet zo bij Lotus Bakeries, dat twee dagen later met een veel ambitieuzere tijdlijn uitpakt in zijn jaarrapport. Leveranciers van de bekende koekjesproducent zullen volledige traceerbaarheid moeten garanderen tegen eind 2015 en ervoor moeten zorgen dat alle palmolie vrij is van ontbossing, ontginning van veengrond en uitbuiting.

Het is bijzonder bemoedigend om te zien hoe deze bedrijven verder kijken dan hun neus lang is en niet louter voor de gemakkelijkheidsoplossing van een zogenaamd duurzaamheidslabel voor palmolie kiezen. Dat zou op dit moment palmolie overgieten met een groen sausje terwijl ontbossing en vernietiging van veengrond gewoon doorgaan.

Het lijkt wel gisteren dat we onze briefing over palmolie in België publiceerden en er vooral in de Franstalige media eventjes druk gereageerd werd door een aantal bedrijven die we vernoemden. Degenen die toen het meest vocaal waren, zoals Lotus Bakeries en Vandemoortele hebben zich intussen duidelijk geëngageerd voor ontbossingsvrije palmolie. Ondanks een sterke reactie in de media komt Colruyt helaas nog niet in de buurt van deze bedrijven, noch van zijn concurrent Delhaize, die met jullie hulp de eerste supermarktketen werd met een nulontbossingsbeleid voor palmolie.

Druk zetten op bedrijven helpt met andere woorden heel erg veel om hen te overtuigen, en zij brengen op hun beurt een nieuwe dynamiek teweeg in de markt – een dynamiek die nog sterker moet worden om nog meer palmolieproducenten te overtuigen geen bos en veen meer te vernielen voor nieuwe plantages. Maar ook overheden zullen over de brug moeten komen: het is soms erg moeilijk voor palmolieproducenten om hun nulontbossingsbeleid op het terrein te implementeren als het regelgevend kader onbestaande of veel te ingewikkeld is.

Om dat te verbeteren vertrek ik binnenkort weer naar Indonesië, onder meer om samen met mijn collega’s onze oplossingen te promoten op de Forests Asia Summit [AL13] in Jakarta.

In Europa werken we de komende tijd aan het verminderen van onze voetafdruk op bossen, te beginnen met hout dat illegaal in tropische bossen gekapt werd.  

Blijf ons steunen om bossen te redden – zoals het VN-klimaatpanel onlangs nog aangaf, zijn bossen cruciaal voor de strijd tegen de opwarming van de aarde en kunnen we het ons eenvoudigweg niet veroorloven ze te verliezen!

- An Lambrechts is bossencampaigner bij Greenpeace