Tijdens haar jaarlijkse vergadering heeft de Commissie voor het Werelderfgoed (WHC) zowel Congo als oliemaatschappijen opgeroepen om niet door te gaan met de olieprospecties in het nationale park van Virunga. Maar het valt te betwijfelen dat de Congolese regering hier gevolg aan zal geven.

Een van mijn collega’s werkte voor het platform van ngo’s dat een duidelijke boodschap over de gevaren van olieprospecties in Virunga uitstuurde naar de WHC-vergadering. Voor de eerste maal had het maatschappelijke middenveld zichzelf georganiseerd om forse aanbevelingen te doen bij de WHC.

Greenpeace Rusland nam het voortouw, en meer dan honderd mensen uit 24 landen namen deel aan de discussies over werelderfgoedsites wereldwijd. Dit was zeer belangrijk omdat deze gebieden buitengewone natuurlijke en culturele waarde hebben die moet behouden blijven voor de toekomstige generaties.

Berggorrilla’s
Het nationale park van Virunga was een van de hete hangijzers, naast bedreigd Russisch werelderfgoed en het Groot Barrièrerif in Australië. Vorig jaar luidde Greenpeace al de noodklok over het lot van Virunga. Toen gaf de Congolese regering vergunningen aan het Britse oliebedrijf SOCO. Tienduizenden mensen hangen van het nationale park af voor inkomsten, gaande van visserij tot ecotoerisme. Het Virungapark herbergt ook ongeveer 480 bedreigde berggorrilla’s.

Deze zaak maakt duidelijk dat gewetenloze oliemaatschappijen staan te popelen om boringen aan te vatten in een gebied van uitzonderlijke ecologische waarde. De Congolese regering gaat hierbij niet alleen in tegen haar eigen wetten, maar ook de statuten van werelderfgoed – die het speuren noch het boren naar olie toelaten.

Groot-Brittannië en Frankrijk
De WHC wil de prospectievergunningen laten intrekken, en vraagt aan de landen waar oliemaatschappijen hun hoofdzetel hebben (de Britse en Franse regering in het geval van Soco en Total) de garantie dat ze geen werelderfgoed zullen beschadigen. Tot slot dringen ze er bij de oliemaatschappijen opaan om weg te blijven uit alle werelderfgoedsites.

- Irene Wabiwa is bossencampaigner bij Greenpeace Afrika