Moest ze haar veto uitspreken tegen de nieuwe Braziliaanse boswet of niet? Deze vraag hield Dilma Rousseff als president van Brazilië al weken bezig. De landbouwlobby bevoordelen of haar verkiezingsbelofte nakomen en luisteren naar de stem van 80 procent van de Brazilianen die haar vroegen om een afgezwakte boswet te verwerpen. Het leek een evidente keuze.

Op vrijdag 25 mei 2012 hebben de Braziliaanse ministers van Milieu, Landbouw en Plattelandsontwikkeling alleen maar vage dingen aangekondigd tijdens de persconferentie waar de Braziliaanse president haar beslissing bekendmaakte.

In de ogen van de Braziliaanse autoriteiten heeft ze de ‘ideale’ beslissing genomen door de belangen van de landbouwindustrie te combineren met milieubescherming. Dilma heeft haar veto uitgesproken over 12 van de 84 wetsartikels. Ze heeft deze artikels tegengehouden “in het belang van een duurzame landbouwproductie”, verklaarden de ministers. We moesten wachten tot maandag 28 mei om de details te horen over de wijzigingen die aan de tekst waren aangebracht.

Amnestie

Maar wat staat er werkelijk in deze tekst? In tegenstelling tot wat de Braziliaanse ministers vorige vrijdag hebben verklaard, geldt er volgens de tekst nog steeds amnestie voor de ontbossingen die voor 2008 gebeurden. De oppervlakte die bij wet bebost moet blijven, kan worden verkleind in bepaalde staten en vooral langs rivieren en op heuvels.

Het controlemechanisme van de ontbossing zal moeilijker worden en zal voor rekening zijn van de staten en gemeenten in plaats van de federale staat. Hierdoor bestaat de kans dat de controles minder transparant worden en dat de toegang tot de gegevens moeilijker wordt. Voor alle duidelijkheid, de tekst van Dilma Rousseff is allesbehalve een stap in de goede richting. Als het tenminste de bedoeling is om de leefomgeving van miljoenen mensen te respecteren, de biodiversiteit te behouden en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Voor ons staat de beslissing van Dilma Rousseff voor nog meer ontbossing.

En nu?

Neen, het is nog niet afgelopen. De tekst moet binnen een onbepaalde termijn nog worden goedgekeurd door het Braziliaanse Congres (dat bestaat uit de Kamer van Afgevaardigden en de Senaat). Alleen dan wordt de nieuwe wet van kracht en vervangt hij de bestaande boswet. Het lijkt voor de hand liggend dat de Braziliaanse autoriteiten proberen het imago van Brazilië te redden door verwarring te zaaien in de aanloop naar de top voor duurzame ontwikkeling, Rio+20, die plaatsvindt in Rio in Brazilië van 20 tot 22 juni.

Op zoek naar Brazilianen

Allereerst willen wij je bedanken voor jouw steun: 25.000 Belgen hebben de petitie ondertekend. Dat is een record. Alle brieven die naar Dilma Rousseff werden verstuurd, hebben de internationale druk op Brazilië verhoogd en hebben het de president allesbehalve makkelijk gemaakt; de wet kon niet meer anoniem passeren.

Hoe dan ook, de actie van Greenpeace stopt hier niet. Het Braziliaanse kantoor van Greenpeace zal in 2013 een wetsvoorstel indienen dat elke nieuwe ontbossing in het Amazonewoud verbiedt. Als deze tekst wordt gestemd, zullen de bepalingen in de boswet die de ontbossing mogelijk maken, wegvallen.

We komen hier binnenkort op terug en zullen jullie hulp vragen om handtekeningen van Braziliaanse burgers in te zamelen die noodzakelijk zijn om dit wetsvoorstel te kunnen indienen.