Vorig weekend bulkte mijn Twitterfeed van de honderdduizenden berichten uit de hele wereld, ook uit mijn nieuwe thuisstad Amsterdam, van mensen die zich solidair verklaren met het Occupy Wall Street-protest. Het is een beweging die snel de skyline van Wall Street oversteeg. De reden hiervoor is eenvoudig: over de hele wereld zijn burgers het beu dat winstbejag voorrang krijgt op mensen en de planeet.

Kumi Naidoo in Brussel op 22 oktober voor de 40ste verjaardag van Greenpeace: "we hebben geen tijd meer te verliezen. Om onze doeltreffenheid te verhogen, moeten we campagne voeren in samenwerking met zoveel mogelijk mensen."

We zijn het beu dat bedrijven de luchtkwaliteit bepalen

Greenpeace heeft het gehad met vervuilende bedrijven die regeringen influisteren wat ze moeten doen, zonder stil te staan bij de gevolgen voor de betrokkenen. We zijn het beu dat bedrijven de luchtkwaliteit bepalen, de toegang tot voedsel controleren en het laatste woord hebben over propere en veilige energie. Als organisatie en als individuen steunen we de groeiende roep om verandering. De Occupy-beweging (link naar Occupy Antwerp) staat nog in de kinderschoenen, maar de ontevredenheid achter het protest bestaat al lang in een brede laag van de bevolking.

Sinds ik directeur ben van Greenpeace International, heb ik met eigen ogen gezien hoe bedrijven vergunningen krijgen om te vervuilen en ons leefmilieu te controleren. De kernramp in Fukushima maakte duidelijk hoe de nucleaire industrie en regeringen samen zoete broodjes bakken, net als de beperkte aansprakelijkheid die de nucleaire industrie geniet. Het Japanse volk, dat in het verleden al getekend werd door de gevolgen van radioactieve besmetting, draait nu ook op voor de kosten van de opkuis.

In Indonesië, het Amazonegebied en Congo zijn commerciële belangen de motor achter ontbossing. Op zee halen reusachtige industriële vissersvloten de oceanen leeg aan een schrikbarend tempo. De landbouwindustrie beslist over de voedselveiligheid van heel wat mensen. De chemische reuzen vervuilen de rivieren en zelfs de kleding en het speelgoed van onze kinderen. Wat hebben deze zaken gemeen? Het zijn altijd mensen in armoede die als eersten de prijs betalen.

We willen een betere wereld

We willen net als Occupy Wall Street een betere, vrijere wereld. Ook de geweldloze actie en de burgerlijke ongehoorzaamheid kan op onze sympathie rekenen. Binnen enkele weken komen regeringen en bedrijven samen in mijn geboortestad Durban om nog maar eens te vergaderen over wat volgens Greenpeace de meest urgente uitdaging vormt voor mens en planeet: de klimaatverandering. Maar de tijd van praten is al lang voorbij. Nu is het tijd voor actie, en actie op een schaal zoals we dat vorig weekend in honderden steden wereldwijd hebben gezien – van Sydney tot New Delhi en van van Rio de Janeiro tot New York.

We weten dat er een breedgedragen democratische steun bestaat voor een snelle transitie naar hernieuwbare energie, maar steenkool- en oliemaatschappijen ondermijnen het klimaatbeleid in de hele wereld. In de VS sponsoren de broertjes Koch – oliemiljardairs uit de toplaag van “de 1%” – klimaatontkenners en samen met andere bedrijven in de sector van de fossiele brandstoffen houden ze de politieke verandering tegen die zo nodig is.

Greenpeace is vertrouwd met vreedzame bezettingen, sommigen zullen zelfs beweren dat we er een gewoonte van maken. Het zal dus niet verbazen dat we de idealen van de Occupy-beweging delen. Het is slechts het begin van een massabeweging voor verandering en we staan schouder aan schouder met iedereen die deze vreedzame onderneming steunt.

Zoals elke beweging zal het tijd vergen om de idealen in concrete eisen voor verandering te gieten waar iedereen het over eens kan zijn. Maar we moedigen de leden aan om vol te houden en hun weg te vervolgen. De geweldloze publieke dialoog die we bij de Occupy-evenementen wereldwijd zien, is een vitaal onderdeel van een gezonde democratie.

Vorige week deed ik een interview voor de Huffington Post waarbij de journalist me naar het belang van burgerlijke ongehoorzaamheid vroeg. In de vele jaren waarin ik heb gestreden om komaf te maken met armoede, apartheid en nu ik voor een milieuorganisatie werk, weet ik dat burgerlijke ongehoorzaamheid en vreedzaam protest op grote schaal de enige manier is om echte verandering en democratie op gang te brengen.

Greenpeace is vastberaden om zijn rol te spelen om te verzekeren dat onze regeringen en bedrijven de verwachtingen van de mensen inlossen: een vredevolle, rechtvaardige en groene planeet.