Mijn naam is Arnaud Collignon en ik ben de verantwoordelijke voor de klimaatcampagne bij Greenpeace België. Het zal je niet verbazen dat momenteel al mijn aandacht naar Cancún gaat. In deze Mexicaanse badplaats vindt de volgende grote internationale klimaattop plaats, van 29 november tot 10 december. Met Greenpeace gaan we ter plaatse als waarnemer, maar natuurlijk ook om ideeën aan te reiken.

Na de mislukking in Kopenhagen vorig jaar krijgt deze sessie een wat wrange bijsmaak. Valt er nog iets goed te verwachten van deze internationale 'machinerie'? Samen met mijn collega An, verantwoordelijke voor de bossencampagne, doen we er alles aan om het te laten werken.

Gedoemd om te falen?

Alvorens we onze valiezen inpakken voor COP 16 (de technische term voor de sessie in Cancún) moeten we even stilstaan bij de mislukking in de Deense hoofdstad. Wat liep er vorig jaar fout? Slechte voorbereiding, onrealistische verwachtingen van het middenveld, contraproductieve druk vanuit de media zijn veelgehoorde denkpistes. Hebben de grote landen hun positie misbruikt? Hadden de Verenigde Naties te weinig slagkracht voor zo'n complex probleem als de klimaatverandering? Konden de VN wel het kaf van het koren scheiden, bijvoorbeeld onder druk van de olielobby? Al deze elementen verklaren gedeeltelijk waarom de klimaathoogmis in Kopenhagen vorig jaar met een sisser afliep.

Dat de biodiversiteitstop eind oktober in het Japanse Nagoya eindigde op een veel positievere noot, geeft ons een beetje hoop. Alle ingrediënten die tot Flopenhagen hebben geleid in december 2009 waren ook in Japan aanwezig, en toch kwam er een (hoewel geen perfect) akkoord uit de bus.

Verwachtingen

Cancún kan dus nog verrassingen opleveren en ons een beetje vertrouwen teruggeven in de capaciteit van de internationale gemeenschap om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Samen met mijn andere collega's van Greenpeace hebben we onze verwachtingen opgesteld en zullen we eenmaal in Mexico aangekomen alles in het werk stellen om die te verwezenlijken.

Een van de eerste doelstellingen in Cancún is de fundamenten van een globaal klimaatverdrag gieten. Dit akkoord moet bindend zijn en rechtvaardig voor de ontwikkelingslanden. Hoe doen we dat? In een notendop: de gemiddelde temperatuurstijging op aarde mag niet boven de 2° C uitstijgen, regeringen moeten strengere uitstootreducties aannemen, er is een internationaal klimaatfonds nodig en er moet een kader komen voor de bescherming van de bossen.

Het vervolg krijg je vanuit Mexico, waar we gedurende de volledige klimaattop op post zullen zijn.