Enkele dagen na de lancering van ons klassement van elektriciteitsleveranciers is het debat duidelijk geopend. De volgende dag al raadpleegden duizenden bezoekers onze webpagina’s en vrijwel alle kranten van het land publiceerden de resultaten van onze analyse. Daarbij overheerst telkens dezelfde reactie: de consumenten willen hernieuwbare energie!

De reactie van de meerderheid van onze sympathisanten, of meer algemeen van de consumenten, op de verschillende websites is vrij duidelijk: een groot aantal mensen wil vandaag elektriciteit op basis van hernieuwbare en duurzame energiebronnen. Er ontstaat een steeds groeiende categorie van milieubewuste consumenten, die steeds liever duurzame keuzes willen maken in hun consumptiegedrag. En vooral, zijn deze consumenten niet langer bereid zijn om allerlei onzin te slikken zoals de zogenaamd 100% groene elektriciteitscontracten... Vandaar dat het zo belangrijk is om een klassement op te stellen dat duidelijk maakt welke leveranciers echt groene stroom leveren.

We moeten allemaal mee helpen om de energie(R)evolutie te laten slagen. Daarvoor is de steun nodig van mensen die goed weten wat er op het spel staat en die dus over heldere informatie beschikken. Met betrekking tot de elektriciteitsproductie is het de taak van de leveranciers om hun die informatie te bezorgen. En de overheid heeft de taak om mechanismen te voorzien die de leveranciers verplichten om open kaart te spelen. Alleen op die manier zullen de steeds talrijker milieubewuste consumenten hun rol kunnen spelen als motor voor de omschakeling naar een beter energiesysteem door duurzame, want geïnformeerde keuzes te maken.

Politici en traditionele grote leveranciers laten iets minder van zich horen

We kunnen ook wel stellen dat de boodschap goed is aangekomen bij de marktspelers die door de resultaten van het klassement veel minder ‘groen’ blijken dan ze zelf aangeven. Dat geldt voor Electrabel, Luminus, Nuon en Essent. Zij kiezen er voor om zich via de pers te blijven verstoppen achter het misleidende systeem van de groene contracten die zijn toegestaan door de overheid (Nuon, Luminus) of om te wijzen op hun (te) bescheiden percentages van echt hernieuwbare energieproductie (Electrabel, Essent). Kortom, zij houden het voorlopig op hun traditionele communicatie en buigen het hoofd in afwachting dat de storm gaat liggen. Maar wij moeten ervoor zorgen dat die storm niet gaat liggen! En wij zullen er ook over waken dat hij niet gaat liggen zolang die bedrijven niet hebben gekozen voor een echte strategische koerswijziging in de richting van hernieuwbare energie.

Wat de politieke spelers betreft: zij moeten erover waken dat die grote bedrijven hun energiebeleid veranderen en zich tegenover hun klanten niet langer een groen imago aanmeten dat helemaal niet overeenstemt met hun veel te geringe productie van hernieuwbare energie. Voorlopig wachten wij nog op hun officiële reactie. De komende weken zullen we met deze actoren aan tafel gaan zitten.