Met het onverwacht uitvallen van Doel 4 door een smeerolie-incident zijn momenteel drie van de zeven Belgische reactoren buiten strijd. Het incident laat nogmaals de kwetsbaarheid van kerncentrales zien.

Update: Doel 4 zou dit jaar niet meer heropgestart worden

Nog geen dag nadat de kernreactor Doel 4 onverwacht was stilgelegd vorige week, kwam naar buiten dat de geplande kernuitstap opnieuw ter discussie staat bij de federale regeringsonderhandelingen. Inmiddels is bekend dat het probleem in Doel 4 veroorzaakt werd door ‘een bewuste manuele handeling’, en spreekt Electrabel van mogelijke sabotage. De reactor zou nog minstens een maand buiten werking zijn.

Hoewel de oorzaak van het probleem zich bevindt in het niet-nucleaire deel van de reactor, laat dit incident nogmaals de kwetsbaarheid van kerncentrales zien. Want ook kerncentrales zijn mensenwerk, maar een kerncentrale is anders dan een koekjesfabriek: kwade wil of een menselijke fout in een reactor kan veel schade veroorzaken.

En een foutje is zo gemaakt, kijk maar naar de Zwitserse kerncentrale Leibstadt, waar werknemers zes gaten in het primaire omhulsel van de kerncentrale hebben geboord om brandblussers op te hangen. Hetzelfde omhulsel van staal en beton dat om de reactor heen is gebouwd om radioactieve vervuiling binnen te houden en de reactorkern te beschermen tegen eventuele externe risico’s…

De problemen met Doel 4, alsook het langdurig stilliggen van Tihange 2 en Doel 3, maken pijnlijk duidelijk dat ons land te afhankelijk is van haar oude kerncentrales. Deze afhankelijkheid bedreigt onze energiebevoorradingszekerheid.

De regeringsonderhandelaars verwarren probleem en oplossing wanneer ze overwegen om kerncentrales langer open te houden. De vorige regering - met ook Open VLD, MR en CD&V in haar rangen - besliste om de Belgische kerncentrales te sluiten tussen 2015 en 2025. Nu opperen diezelfde partijen om de levensduur van de jongste reactoren met 10 jaar te verlengen. De zorgen over de energiebevoorrading nu vele reactoren stilliggen, lijken de aanleiding.

Echter, de huidige bevoorradingsproblemen in België zijn niet het gevolg van de kernuitstap, die al jaren gepland is, maar van oude kernreactoren die het laten afweten. We moeten dan ook het nucleaire tijdperk nu definitief achter ons laten.

Ons energiebeleid bevindt zich op een kruispunt. We hebben een unieke kans om progressieve keuzes te maken, en onze elektriciteitsproductie te moderniseren. We vragen aan de volgende regering garanties op een duurzame en betaalbare energietoekomst.

Ze moet hiervoor structurele maatregelen nemen: de energie-efficiëntie verbeteren, hernieuwbare energie versneld invoeren en het stroomnet dat ons met andere Europese landen verbindt uitbreiden. Alleen dan kunnen we de energiebevoorrading garanderen.

- Rianne Teule is campagnedirecteur van Greenpeace België