Kernreactor Doel 4 valt uit, Doel 3 en Tihange 2 allicht verplicht met pensioen… De feiten geven het energiedebat een wending waar milieuorganisaties al lang en energiereuzen en andere belanghebbenden helemaal niet voor pleiten. Na meer dan tien jaar verzuim – de beslissing over de kernuitstap viel al in 2003! - kunnen ook de politiek verantwoordelijken er niet meer omheen: de kerncentrales staan buitenspel.

Onverwijld

We zullen het zeggen met een term die politici zelf graag gebruiken: onverwijld. De verduurzaming van het energiebeleid moet nù zonder omzien worden ingezet. Want het zijn niet zonnepanelen of windmolens die het energieprobleem veroorzaken, het zijn het politieke getalm en de onbetrouwbare, oude kerncentrales.

Wachten tot we een nieuwe regering hebben is geen optie. Uittredend premier Di Rupo en de regeringsonderhandelaars moeten het partijpolitieke steekspel overstijgen om rampscenario’s te voorkomen. Staatsman sta op. En nee, verspil aub geen tijd aan de nucleaire waanideeën van de N-VA; nieuwe kerncentrales zijn niet alleen veel te duur, maar kunnen ook onmogelijk op de korte en middellange termijn de problemen oplossen.

Black-outs voorkomen

Doortastende maatregelen kunnen black-outs voorkomen, bijvoorbeeld door de energievraag af te stemmen op het energieaanbod, door versneld energiebesparingsmaatregelen door te voeren, en door nog beschikbare gascentrales paraat te houden. Di Rupo kan zich een echt staatsman tonen door de leiding te nemen in het overleg met de andere partijen over deze noodmaatregelen. De Wever liet gisteren in Terzake optekenen dat hij besefte dat het energiebeleid in dit land op andere leest geschoeid moet worden. Aangezien die leest tot hiertoe kernenergie was, nemen wij aan dat De Wever begrepen heeft dat er naar alternatieven moet worden gegrepen.

De maatregelen die op korte termijn de bevoorradingszekerheid moeten garanderen, mogen een duurzame, langetermijnpolitiek niet in de weg staan. Meer zelfs, ze moeten tegelijk de weg plaveien voor het langetermijnbeleid. Doel: definitief een einde maken aan het onduidelijke, onzekere energiebeleid van het afgelopen decennium. Het land heeft behoefte aan een breed gedragen energieakkoord op federaal niveau dat duidelijke lijnen uitstippelt om schone, hernieuwbare energiebronnen te stimuleren en efficiënter om te gaan met energie.

Dit is de enige logische weg: hernieuwbare energie is inmiddels zeer haalbaar én betaalbaar, en niet gebruikte energie is nog steeds de goedkoopste vorm van energie. Velen, van energiedeskundigen en economen tot liberale en sociale politici, zijn tot ons inzicht gekomen dat kernenergie een energiebron van het verleden is, niet van de toekomst.

Duitsland

Duitsland heeft na Fukushima zijn lessen geleerd. Het land bouwde kernenergie versneld af om de risico’s van de steeds ouder wordende centrales te minimaliseren. Met succes: in drie jaar produceerde hernieuwbare energie het equivalent van 8 grote kerncentrales extra. Meer dan een miljoen Duitse daken zijn uitgerust met zonnepanelen. En als bijkomende voordelen meer banen in de energiesector, stimulering van lokale economie en energie-onafhankelijkheid. Een kwart van de Duitse energievoorziening komt nu uit duurzame bronnen. In België is dat amper 7%, waarmee we ver achterlopen in Europa.

De regeringsonderhandelaars maken zich zorgen over de economie. Forse investeringen in de energiesector zijn noodzakelijk. Nu investeren in hernieuwbare energiebronnen zal ook de economie stimuleren, toch een speerpunt voor de onderhandelende partijen. Burgers en gemeenten kunnen profiteren van lokale initiatieven, coöperaties die lokale projecten realiseren. Maar ook de werkgelegenheid, handel en industrie van ons land kunnen profiteren.

Copyright Paul-Langrock.de. Nach Sonnenaufgang im Offshore Windpark Gunfleet Sands GF 1 und 2 ca 10 km vor der englischen Nordseekueste im laufenden Betrieb, Betreiber Dong Energy. Insgesamt erzeugen 48 Windenergieanlagen der Siemens Wind Power mit je 3.6 MW total 172 Megawatt elektrische Leistung. Windkraftanlage, Gigant, gigantisch, Offshorewindpark, Windenergie, Offshorewindenergie, Offshorewind, Offshorewindkraft, Offshorewindkraftanlage, Windkraft, Energie, Energiewende, erneuerbare, alternative, gruene, regenerative, Windstrom, Windfarm, See, Meer, Wind. Englische, britische Nordsee vor Clacton on Sea, Essex, England, United Kingdom, UK, Grossbritannien. 14. Januar 2013

Duurzame energietoekomst

Staatsmanschap en visie heeft dit land nodig. Breed overleg zonder verborgen agenda’s is noodzakelijk om de energieproblemen op de korte én op de lange termijn op te lossen. Onze politieke leiders negeren best het aanhoudende gelobby van de industriereuzen. Hun prioriteit is winst, de prioriteit van dit land is een duurzame energietoekomst. De blokkering heeft lang genoeg geduurd. Wil de echte politiek leider nu opstaan?

Rianne Teule is campagnedirecteur bij Greenpeace België