Bij Greenpeace denken mensen onmiddellijk aan harde actie op boorplatformen in het noordpoolgebied of tegen de industriële vissersboten die onze oceanen leegroven. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Aan de Noordpool gebruiken we onze schepen in de eerste plaats voor teams van wetenschappers die kennis vergaren over dit zeer unieke en helaas ook bedreigde ecosysteem. 

Om te beginnen moet je een goed idee hebben hoeveel ijs de noordelijke poolkap nog bevat. De schattingen van de omvang van het pakijs die Nasa aan de hand van satellietbeelden doet, geven slechts een half beeld van de staat waarin het pakijs verkeert.

Het volstaat namelijk niet om alleen de omvang van het ijs te meten, er moet ook naar de dikte worden gekeken. Slechts met deze twee elementen krijg je een reëel beeld van de snelheid waaraan het ijs smelt.

De wetenschappelijke data voor de dikte van het ijs zijn echter schaars. Het onderzoek hiernaar loopt nog en wordt onder ander aan boord van de Esperanze en de Arctic Sunrise gevoerd, twee schepen van Greenpeace die deze zomer aan de Noordpool present zijn.

De Arctic Sunrise vaart momenteel langs Groenland, met enkele wetenschappers van de Universiteit van Cambridge aan boord. Onder leiding van Peter Wadhams maakt het team 3D-kaarten van de ijsbergen in de regio. De Arctic Sunrise is uitgerust met een onderzeeër om de onderkant te bestuderen. Op die manier kunnen we een precies beeld krijgen van het ijsvolume.

Onderwaterkloven

De Esperanza ligt voor de kust van Alaska. Dit schip bestudeert het uitzonderlijke ecosysteem in de Beringstraat. Wat een verbluffend schouwspel!

Ecosystème eceptionneld du Détroit de Bering.

"De onderwaterkloven hier wemelen van het leven, kijk zelf maar ..."

Sinds 2006 doen we er alles aan opdat deze koraalrijke ecosystemen die cruciaal zijn voor de voortplanting van de Arctische fauna, gespaard zouden blijven van de industriële visserij.

De organisatie die de visvangst regelt in deze regio, de North Pacific Fishery Management Council (NPFMC), weigert tot op vandaag deze zones te beschermen. Volgens de Raad zijn er onvoldoende gegevens over de lokale fauna bekend. Om dat te weerleggen hebben we sinds 2006 ter plekke onderzoek verricht en verschillende artikels geschreven samen met onderzoekers van de Universiteit van California.

Wetenschappelijke publicaties

Dit jaar keren we met een onderzeeër terug naar de regio. We willen de plaatsen die we vijf jaar geleden in kaart brachten, opnieuw bestuderen om na te gaan hoe de situatie er is verslechterd, maar ook om andere noordelijker gelegen kloven te bekijken die tot op vandaag gespaard bleven van de industriële visserij.

Dat onderzoek is weldegelijk belangrijk. Na deze wetenschappelijke publicaties heeft de North Pacific Fishery Management Council een herziening beloofd van zijn beslissing om deze kloven niet te beschermen.

Als het gaat over de bescherming  van de Noordpool, doen we dus meer dan harde acties...