De geesten rijpen. Vorige week keurde de Finse regering een nieuwe Arctische strategie goed waarin wordt opgeroepen tot een wereldreservaat rond de Noordpool. Dat is net één van de belangrijkste eisen van onze Noordpoolcampagne.

Twee tot drie jaar geleden was Noordpoolbescherming nog een non-issue in Finland. Nu zijn ze het eerste Arctische land dat het peloton achter zich laat.

De Finse regering stond lang te boek als een “Arctische schurk”. Een Fins staatsbedrijf vaart met twee ijsbrekers die Shell helpen naar olie speuren in Alaska. Schepen dus die eigendom zijn van de Finnen die worden gebruikt om nog meer olie te vinden die de aarde verder doet opwarmen, waardoor nog 
meer poolijs smelt en de klimaatverandering nog versnelt...

Vorig jaar voerde Greenpeace actie op deze ijsbrekers, en dit hielp de campagne van de grond tillen in Finland. Het is ongelooflijk hoeveel steun en spontane, creatieve actie ermee gepaard ging (en gaat). En er werd naar de Finnen geluisterd in veel politieke arena's. Zo is de Noordpool niet langer voorbehouden terrein van een handvol politici, functionarissen en bedrijven.

Groeiende bewustwording

De acht lidstaten van de Arctische Raad hebben altijd op hun recht gehamerd om de Noordpool te ontginnen – lees: om olieboringen en andere grootschalige industriële activiteiten te organiseren. Maar dit nieuwe Finse beleid is anders. Het weerspiegelt de groeiende bewustwording bij miljoenen mensen wereldwijd dat het noordpoolgebied bescherming verdient.

Natuurlijk hopen wij dat nog meer landen het voorbeeld van Finland zullen volgen. Er zijn gunstige signalen. Nu de gevaarlijke activiteiten van oliebedrijven en de vernietigende impact van industriële visvloten aan het licht komen, kan geen enkele zichzelf respecterende regering de realiteit nog ontkennen. En nu de publieke bezorgdheid eindelijk gehoor vindt bij politici, hopen we dat ze zullen luisteren naar de mensen die ze vertegenwoordigen.

Natuurlijk heeft de nieuwe Finse strategie ook de mond vol van nieuwe economische "opportuniteiten" in de Noordpool. Het is een schizofrene situatie, waarbij enerzijds gewaarschuwd wordt voor klimaatverandering en de gevaren voor het milieu, terwijl anderzijds hoopvol gesproken wordt over de ontginning van olie- en gasvoorraden. Om de klimaatverandering echt te stoppen, moeten we twee derde van de resterende fossiele brandstoffen in de grond laten zitten. Maar daarover geen woord in het document. 

Stap in de goede richting

Toch is de nieuwe Arctische strategie van Finland een stap in de goede richting. Het land wil andere staten van de Arctische Raad aansporen om de Noordpool te beschermen. Het erkent ook de nood aan een reservaat in de Noordelijke IJszee voor het behoud van unieke ecosystemen.

We zijn ook blij met het pleidooi voor striktere criteria voor het speuren en boren naar olie. Het is gewoon absurd dat bedrijven de Noordpool kunnen verwoesten zonder een noemenswaardige sanctie. Het akkoord dat de Arctische Raad recent hierover bereikte, beschermt de Noordpool niet en stelt niemand echt aansprakelijkheid.

Nu is het aan de andere Arctische landen om daadkracht te tonen. Het bestaande systeem van zeereservaten is eerlijk gezegd zielig: de laagste vorm van bescherming van alle oceanen, en dat op een van de kwetsbaarste plekken op aarde. Samen kunnen we hen ervan overtuigen het voorbeeld van Finland te volgen.

Help ons de Noordpool redden.

Dr. Neil Hamilton is senior politiek adviseur van de noordpool-campagne van Greenpeace.