Onze collega Estelle is momenteel in Rusland, in de autonome deelrepubliek Komi. Niet op vakantie, wel om er mee te helpen aan een grote schoonmaakactie van met olie besmeurde gebieden. In haar tweede bijdrage vertelt Estelle over Save the Pechora Committe, de partnerorganisatie van Greenpeace in Komi.  

"Groetjes uit Rusland..."

Er zijn intussen enkele dagen verstreken sinds mijn aankomst in Usinsk. Vanochtend heb ik samen met anderen uit het Greenpeace-kamp geprobeerd om een met olie vervuilde zone schoon te maken. Het was een relatief klein gebied, in vergelijking met andere zones die door olielekken aangetast zijn, maar het is op dit moment niet de bedoeling om alles zelf te kuisen. We willen vooral de aandacht van de autoriteiten vestigen op het probleem van de olielekken in heel Rusland. Hopelijk kunnen we na deze activiteit met hen overleg plegen, want sinds onze komst is de situatie nogal gespannen.   

Rondetafelgesprek

Deze week staat er een rondetafelgesprek op de agenda met regeringsleden, vertegenwoordigers van de Siberische regio Chanto-Mansië en onze partner Save the Pechora Committee. Die ngo verenigt inheemse volkeren uit de regio en strijdt voor de bescherming van hun milieu.

Op bepaalde plaatsen (maar niet in Komi) blijft de visvangst, de rendierteelt en de jacht de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de lokale bevolking. Jammer genoeg voor hen is Komi rijk aan olie en gas. De komst van bedrijven in de regio heeft zowel op economisch, sociaal als op milieuvlak een ramp veroorzaakt. In reactie daarop is Save the Pechora Committee opgericht: om nieuwe besmeurde zones aan te duiden, de lokale bevolking te sensibiliseren en te mobiliseren – maar ook om, soms met gevaar voor hun eigen gezondheid, de vervuiling van die bedrijven schoon te maken.  

Misleidende studie

Met de steun van Greenpeace kan deze organisatie zich kritischer opstellen, en aarzelt ze niet om fel te protesteren. Het is Save the Pechora Committe dat deze week tijdens het rondetafelgesprek de misleidende resultaten zal aankaarten van een recente opiniepeiling over de voordelen van de aanwezigheid van oliebedrijven voor de lokale bevolking.

We verwachten van de regering dat ze de vele lacunes in de wetgeving over de bescherming van het milieu herziet, en dat ze maatregelen treft om oliebedrijven in de regio voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen. Daarnaast willen we nieuwe samenwerkingen tot stand brengen en dringen we bij de minister van Grondstoffen en Milieubescherming, Sergueï Donskoï, aan op een reactie. Laat ons voorzichtig optimistisch zijn, want deze minister heeft eindelijk erkend dat er een probleem is in de regio!

Nog een positief punt: we hebben de pompen en ander materiaal ontvangen om het “vloeibare” gedeelte van besmette zone te recupereren. Een groot deel van de olie dat zich heeft gemengd met water moet namelijk eerst afgevoerd worden alvorens we met de schoonmaak kunnen beginnen. Dat water wordt vervolgens in een gespecialiseerd bedrijf verwerkt.

Frustrerend is wel dat ons werk voortdurend vertraging oploopt door de druk die het grootste oliebedrijf in de regio uitoefent. Ik wanhoop niet, maar toegegeven: dit kleine stukje vervuilde grond lijkt wel een berg die we moeten beklimmen.

Kilometerslang

Een simpele schoonmaakactie volstaat niet om de autoriteiten te raken. We moeten de bewijzen opstapelen en zo goed mogelijk alle kosten ramen. Daarom hebben we de taken wat verdeeld: een groep is bezig met de schoonmaak terwijl een andere nieuwe vervuilde zones lokaliseert en in kaart brengt. Eerst bestuderen we de regio aan de hand van satellietbeelden en vervolgens gaan we op het terrein om te verifiëren. Die methode werkt goed, want helaas hebben een zeer groot aantal olielekken gevonden, waarvan sommige over een lengte van verschillende kilometers.

Nu ga ik terug aan het werk. Bedankt om deze regels te lezen, en tot gauw!