Vannacht zal ik goed slapen, want er kwam positief nieuws vandaag! De internationale gemeenschap roert zich eindelijk in de bescherming van de Noordpool.

Het gaat weliswaar om een kleine, maar wel een heel positieve stap. We mogen daar als beweging van vijf miljoen mensen best trots op zijn!

Raad eens wat er net is gebeurd?

Het Europees Parlement keurde vandaag een resolutie goed die een strenge bescherming van het Noordpoolgebied bepleit, zoals het instellen van een natuurreservaat.

Een stap vooruit

Dit is een grote eerste stap vooruit voor onze campagne! Eerder betuigde Finland, een van 8 Arctische landen, al zijn steun voor het idee van een Noordpoolreservaat. En nu komt er dus vanuit de EU een tweede teken. Het duidt op een groeiende internationale beweging. Een beweging die voor de permanente bescherming van een van de grootste en minst ontgonnen gebieden op aarde pleit: een zone van 2,8 miljoen vierkante kilometer beschermd gebied! Het zou het grootste beschermd gebied op aarde kunnen worden, een veilige thuishaven voor visbestanden een grote diversiteit aan fauna en flora van koud water.

De Noordelijke IJszee is nog altijd het minst beschermde gebied op aarde. Het is ongelofelijk dat landen die pretenderen de natuur te beschermen er totaal niet in geslaagd zijn cruciale delen van hun eigen achtertuin te beschermen.

De resolutie eist ook voorzorgsmaatregelen om visvangst in volle zee rond de Noordpool te voorkomen. Die maatregelen werden nog maar twee weken geleden verworpen. De vijf landen die de baas zijn in Arctische wateren konden geen akkoord bereiken om de visserij te beperken, en vroegen landen gewoon om niet-bestaande regels na te leven. Er moet duidelijk nog veel meer gebeuren, vóór de enorme industriële trawlers komen aanzetten, maar het is een stap vooruit.

Ten slotte eist de Resolutie iets wat zonneklaar is, maar volledig ontbreekt in de verklaringen van de Raad voor de Noordpool (de Arctic Council) en de kuststaten: een bindend akkoord over het voorkomen van vervuiling, afkomstig van schepen en olieboorplatforms. Het is onvoorstelbaar dat zij zo lang zijn weggekomen met vrijwillige, industrievriendelijke ‘gedragscodes’.

Maar we zijn er nog niet

Er is één probleem. De resolutie vraagt om een voorzichtige aanpak bij exploitatie in het noordpoolgebied, maar voor ons betekent bescherming maar één ding: geen olieboringen. Als je dit fragiele gebied echt wil beschermen, dan moeten oliebedrijven ver uit de buurt blijven.

We zijn er dus lang nog niet. De buitenlandministers van de EU moeten hun huiswerk maken. Het Europees Parlement heeft er terecht op gewezen dat de ministers niet hebben gereageerd op een beleidsvoorstel van de Europese Commissie uit 2012. Eigenlijk hebben de EU-buitenlandministers sinds 2009 geen enkel beleidsvoorstel over de Noordpool meer goedgekeurd. De ministers en de hoge vertegenwoordiger van de EU Catherine Ashton moeten deelnemen aan het internationaal debat over de Noordpool voor het te laat is.

Dus nu is de vraag wat de impact van deze resolutie zal zijn, zowel binnen Europa als buiten de EU. Ik ben zeker dat de kuststaten zich in het openbaar beleefd zullen gedragen, maar in het geheim zieden van woede. Zij zouden beter de tekens aan de wand zien en begrijpen dat niemand hun soevereiniteit in vraag stelt, alleen maar hun manier van werken. De Noordelijke IJszee is uniek, productief en mooi. En moet dat ook blijven.

>> http://www.savethearctic.org/nl-BE/ <<