Het klimaat raakt het noorden kwijt, olierampen verwoesten het zeeleven en petroleum blijft een belangrijke rol spelen bij conflicten in het Midden-Oosten. Ik vertel je niets nieuws. Toch blijft onze afhankelijkheid van olie groot. Het kan ook anders, dat bewijzen we graag in onze nieuwe reportage “Steden in Beweging”, over twee steden die niet knielen voor koning Auto maar voorrang geven aan gezondheid en klimaat. Een mooi voorbeeld voor onze politici.

Met een kleine ploeg trok ik in september naar Bremen en Kopenhagen, steden die het op vlak van mobiliteit over een andere boeg wierpen. Voor je naar beneden scrolt om de reportage te bekijken, is het goed om nog even de gevolgen van onze olieverslaving op een rijtje te zetten. Meteen flitst dan de olieramp in de Golf van Mexico door ons hoofd, nu bijna een jaar geleden. Helaas was dit incident geen alleenstaand geval. Onze dorst naar olie moedigt de oliemaatschappijen aan om steeds verder naar nieuwe bronnen te zoeken: op enorme diepte in de oceaan of in nog quasi-ongerepte gebieden rond de Noord- en Zuidpool. Er staat geen rem op. Daarom moeten we onze gewoontes veranderen en ons olieverbruik drastisch doen dalen. Wist je trouwens dat de transportsector – verkeer en mobiliteit dus – twee derde van alle verbruikte olie in Europa voor zijn rekening neemt?

We hoeven niet altijd zelf het wiel uit te vinden, dus gingen we in Bremen en Kopenhagen inspiratie zoeken. Want aan frisse ideeën ontbreekt het momenteel in België. Het mobiliteitsbeleid hier heeft zich vastgereden in boutades en bekende concepten. Beleidsmakers willen de files nog steeds te lijf gaan met meer wegen, daar zijn de uitbreidingsplannen voor de Brusselse ring een goed voorbeeld van. Nochtans kunnen we niet om een simpele vaststelling heen: als we de klimaatverandering aan banden willen leggen, moet de uitstoot van het verkeer sterk naar omlaag. Het heeft geen zin om uitsluitend in te zetten op groenere voertuigen zonder dat het aantal gereden kilometers naar omlaag gaat. De korte documentaire “Steden in beweging” vertelt het verhaal van twee steden die op zoek gingen naar manieren om de mobiliteit van hun inwoners te verzoenen met het klimaat en een betere leefbaarheid.

In Bremen en Kopenhagen, twee bruisende steden met een bloeiend sociaal en economisch leven, spraken we met mensen die deze verandering op gang brachten. We stelden er vast dat keuzes voor minder autoverkeer en aantrekkelijke alternatieven vaak ook structurele oplossingen zijn voor de fileproblemen en het sluipverkeer waar steden mee kampen. Wat niet kan gezegd worden van de verbredingsplannen voor de Brusselse ring, die op termijn alleen maar meer verkeer zullen aanzuigen. Bovendien maakt de daling van het auto- en vrachtverkeer deze steden veel aangenamer om in te wonen, ook voor jonge gezinnen.

“Levenskwaliteit is een harde economische factor geworden die de aantrekkelijkheid van je stad bepaalt”, weet de Berlijnse regionale minister van Verkeer. Hopelijk sijpelt dat besef ook bij onze beleidsmakers snel door. Ik stuur hen deze documentaire op, in de hoop dat ze zullen kiezen voor een duurzame mobiliteit in plaats van extra beton.

Steden in beweging

Greenpeace trok naar Bremen en Kopenhagen en sprak er met verschillende betrokkenen over duurzame mobiliteit en leefbare steden. Een inspirerende documentaire die hopelijk onze politici aan het denken zal zetten. Deel het filmpje met je vrienden, familie en collega's.