Duurzaam Landbouwbeleid? Nog veel werk aan de winkel

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 13 oktober, 2011
Gisteren heeft de Europese Commissie de voorstellen voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voorgesteld. Voor Greenpeace volstaan deze maatregelen niet om een duurzame toekomst voor de Europese landbouw mogelijk te maken.

Het Europese voorstel mist initiatieven die ambitieus genoeg zijn om een echt groene landbouw te bevorderen. Er moet meer aandacht zijn voor de bescherming van natuurlijke rijkdommen, om een duurzame toekomst voor de landbouwers en de gezondheid van de consumenten te garanderen.

Het nieuwe GLB wordt ingevoerd voor de periode 2014 - 2020 en vertegenwoordigt meer dan een derde van de begroting van de EU. Eerder kondigde de Commissie aan dat het nieuwe GLB zou zorgen voor duurzamere landbouwpraktijken in heel Europa en een antwoord zou bieden op de vele milieu-uitdagingen van de sector.

De beloften worden niet nagekomen

«De Commissie mist de kans om boeren een degelijk toekomstperspectief te bieden. De Europese landbouw heeft een beleid nodig dat helpt om natuurlijke rijkdommen – land, water en biodiversiteit - te beschermen. Alleen een echt groene landbouw kan op termijn de economische kansen van vooral de kleine en middelgrote landbouwbedrijven garanderen», verklaart Maurice Losch van de landbouwcampagne van Greenpeace.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.