CO2-concentratie bereikt alarmpeil

Nieuwsartikel - 13 mei, 2013
Slecht nieuws: de CO2-concentratie in de atmosfeer heeft de symbolische kaap van 400 partikels per miljoen (PPM) overschreden. Die trend moet dringend worden gekeerd.

Het observatorium van Mauna Loa in Hawaï ligt in het midden van de Stille Oceaan en is volledig geïsoleerd van bronnen van directe vervuiling. Daarom wordt het beschouwd als referentiepunt van waaruit de wetenschappelijke wereld jaar na jaar de curve van CO2-concentratie in de lucht ziet stijgen. Dit weekend werd voor het eerst het alarmpeil van 400 partikels per miljoen overschreden. Dat is het hoogste niveau sinds 4,5 miljoen jaar. De melding van het observatorium is een nieuwe alarmkreet.

Wat betekent dit cijfer?

Voor de meeste mensen is dit cijfer wellicht nogal abstract, maar je hebt het nodig om de opwarming van het klimaat te begrijpen. Ruwweg kunnen we stellen dat hoe meer het cijfer stijgt, hoe meer de temperatuur zal toenemen. Iets meer dan 150 jaar geleden, vóór de industriële revolutie, lag de CO2-concentratie in de atmosfeer stabiel op ongeveer 270 PPM. Daarna begon de concentratie te stijgen door het verbranden van steenkool, aardolie en gas. Vanaf de jaren 1950 was er sprake van een ware explosie. “Als dit tempo aanhoudt, zullen we over enkele decennia 450 PPM bereiken”, zo stellen geologen die in het observatorium in Hawaï werken. De wetenschappers van het IPCC laten er geen twijfel over bestaan: als we die beruchte 450 PPM bereiken, wordt het moeilijk om een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde met meer dan 2°C te vermijden. En dan wordt het minder abstract, want boven die 2°C maken we een grote sprong in het onbekende. Meer en ernstigere droogteperiodes, verlies aan biodiversiteit en verlies aan landbouwproductie zijn maar enkele van de gevolgen.Sombere klimaattoekomst

De leiders van onze planeet beloofden meermaals dat ze dit worst case scenario zouden vermijden. Op het moment dat de sensor in Hawaï tilt sloeg en ons een sombere klimaattoekomst aankondigde, zaten de vertegenwoordigers van de 195 leden van de Conferentie van de Verenigde Naties over de Klimaatverandering bijeen. Ze deden dat in Bonn, om de jaarlijkse hoogmis van het klimaat voor te bereiden, die dit jaar in november zal plaatshebben in Warschau. Maar niets wijst erop dat zij de nieuwe alarmkreet uit de Stille Oceaan hebben gehoord. Vorig jaar gaven ze zichzelf nog drie jaar de tijd om tot een wereldwijd klimaatakkoord te komen dat de temperatuurstijging beperkt tot 2°C. Ze legden ook een nieuwe deadline vast voor 2015. Maar die nieuwe politieke deadline komt nogal laat en zou in elk geval wel eens onze laatste kans kunnen zijn. En als er geen akkoord komt, valt er sowieso nog slechter nieuws te verwachten uit het observatorium van Mauna Loa...

Bekijk hier een interactieve kaart van de krant The Guardian die uitlegt hoe het zover is kunnen komen.

Onderwerpen