Publieke mobilisatie tegen nieuwe snelweg

Nieuwsartikel - 27 september, 2008
Greenpeace en het Luikse protestcomité 'Stop CHB' organiseerde een publieke mobilisatie tegen de aanleg van een nieuwe snelweg ten oosten van Luik tussen Cerexhe-Heuseux en Beaufays (de 'CHB-verbinding'). De snelweg zou dwars door een prachtig natuurgebied lopen en een bedreiging vormen voor het klimaat.

Het CHB-project heeft gevolgen voor o.m. biologisch waardevol bos en weiland en meer dan 50 hectare andere biologisch waardevolle biotopen.

De aanleg van steeds meer nieuwe wegen trekt extra verkeer aan en biedt geen oplossing voor het Belgische mobiliteitsprobleem. Dit project staat symbool voor een tijdperk toen energie nog goedkoop was en we niet wisten welke impact menselijke activiteiten hadden op het leefmilieu. De klimaatdreiging is reëel en de CO2-uitstoot van de transportsector moet dringend worden ingeperkt. 

In het Waalse Gewest is de vervoersector verantwoordelijk voor 20 % van de uitstoot van broeikasgassen - en die uitstoot is tussen 1990 en 2004 nog met 40 % gestegen. Tussen 1970 en 2005 is het Belgische wegennetwerk meer dan 60 % langer geworden. In dezelfde periode is het aantal kilometers gereden door personenauto's verdrievoudigd en door vrachtwagens verviervoudigd.

Verder heeft het CHB-project gevolgen voor negentien hectare biologisch waardevol bos, meer dan 7 hectare biologisch waardevol weiland en meer dan 50 hectare andere biologisch waardevolle biotopen. Die zouden allemaal geheel of gedeeltelijk vernield worden. In deze natuurlijke biotopen leven talrijke zeldzame en/of beschermde inheemse soorten.  

Greenpeace vraagt aan onze regering om te investeren in duurzame, minder milieubelastende vervoersmiddelen. Het Greenpeaceklimteam verdedigt deze boodschap  met vuur vanuit de toppen van de bomen.