Brusselse ring: milieueffectenrapport is misleidend

2 reacties
Nieuwsartikel - 26 januari, 2012
Geen enkel scenario in het strategisch milieueffectenrapport (MER) voor de Brusselse ring biedt soelaas voor de files omdat er geen fundamentele vragen gesteld worden bij de verwachte verkeerstoename, onder andere door het shoppingcentrum Uplace in Machelen.

Brusselse ring Het MER is een belangrijke stap in de procedure inzake de Brusselse ring. Dat de Vlaamse regering een verbreding – of “optimalisatie” - van de noordelijke ring verkiest, was al van in het begin duidelijk. Nochtans bleek al uit de Mobiliteitsstudie uit 2010 dat de verbreding niet de wonderoplossing is voor de files en het sluipverkeer. Het 'alternatieve' scenario zonder extra weginfrastructuur maar mét rekeningrijden, beter openbaar vervoer en een fiets-alternatief scoorde toen op het vlak van mobiliteit veel beter.

Scheve vergelijking

In het MER wordt met verschillende maten en gewichten gewerkt. Het alternatieve scenario werd immers meegenomen in alle scenario's, ook in dat van de verbreding. Deze scenario's 'profiteren' dus van de positieve invloed van de alternatieve maatregelen en worden niet op hun eigen verdienste gewogen.

Door deze aanpak maakt MER een scheve vergelijking tussen de verschillende alternatieven. De positieve effecten van het verbredingsscenario zijn haast volledig voor rekening van de toegevoegde alternatieve maatregelen. Dit geldt voor een betere doorstroming op de Ring, maar ook voor het sluipverkeer en de veiligheid. Omgekeerd geldt trouwens ook dat de verdiensten van het alternatieve scenario in dit en-en scenario teniet worden gedaan door de verkeerstoename die de verbreding zal veroorzaken.

Milieuvergunning Uplace

“Het wordt tijd dat de Vlaamse overheid stopt met de burgers wijs te maken dat de verbredingsplannen het fileleed zullen oplossen”, zegt Joeri Thijs, onze campaigner voor Transport en Klimaat. “Geen enkel scenario zal hiervoor zorgen, want men blijft maar uitgaan van een sterke verkeerstoename. Een betere verkeersdoorstroming is zo bij voorbaat al uitgesloten.”

“Er is nog steeds een onwil om de verkeerstoename als 'vast' gegeven los te laten. Terwijl het wel degelijk kan, als de overheid andere beleidsmaatregelen en ruimtelijke keuzes durft nemen. Door bijvoorbeeld niet langer te kiezen voor verkeersgenererende plannen zoals het shoppingcentrum Uplace. Minister Schauvliege kan binnenkort daarin haar verantwoordelijkheid nemen door de milieuvergunning te weigeren”, aldus Thijs.

Verschillende methodes

We stellen ons ook vragen bij de conclusies over 'Mens en Gezondheid'. Het scenario zonder nieuwe infrastructuur en met modal shift maatregelen scoort het best op vlak van geluid, lucht en impact op natuur en toch wordt besloten dat dit scenario het laagst scoort voor mens en gezondheid. Na enig uitpluiswerk blijkt de conclusie gestoeld op de Daly-methode, waarvan de onderzoekers zelf aangegeven dat die onbetrouwbaar is. Erg vervuilende stoffen als roet en stikstofdioxide worden bijvoorbeeld buiten beschouwing gelaten. De berekeningen vooraf zijn veel vollediger en dan blijkt duidelijk dat de optie zonder nieuwe infrastructuur veel beter scoort dan de verbreding van de Ring.

Teken de petitie en roep milieuminister Schauvliege op om geen milieuvergunning te geven voor Uplace.

Onderwerpen
2 reacties Reageren

(Niet-geregistreerd) Johannes Vanhove zegt:

De oplossing is nochtans simpel: dagelijks gaan nu milioenen euro's in rook op in de file. Die kunnen we "vangen" door rekeningrijden in...

Geplaatst 17 februari, 2012 om 14:24 Misbruik melden Reageer

Lees meer Lees minder

(Niet-geregistreerd) Freddy zegt:

Het zou best zijn om het geld van de verbreding te gebruiken voor alternatieve oplossingen. Het zal wel over een enorm investeringsbedrag gaan. Bijvoorbeeld:
Met dit bedrag kan misschien iedere werkenmer thuis werken. De werknemers kunnen eeen gratis internet lijn bekomen alsook de benodigde software en hardware om met collega's op een goede manier op afstand samen te werken. Bedrijven die in het thuiswerken investeren zouden zo ook een kunnen genieten van gunstiger belasting systeem of financiele tegemoetkoming.

Geplaatst 15 februari, 2012 om 22:25 Misbruik melden Reageer

1 - 2 van 2 resultaten.

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.