Energiereuzen rijden Europa de afgrond in

Nieuwsartikel - 27 juni, 2014
Een limousine gesponsord door bedrijven als Shell, EDF, RWE en E.ON rijdt de afgrond in, met aan boord de Europese regeringsleiders. De boodschap die 35 actievoerders van Greenpeace deze ochtend tijdens de EU top in Brussel op drie spandoeken ontvouwden, is duidelijk. De milieuorganisatie protesteert met deze actie tegen de gevaarlijke invloed van grote energiebedrijven op de Europese energiepolitiek.

Ondanks de strikte beveiliging lukte het de 35 activisten om gebouwen en een hijskraan te beklimmen rond het gebouw waar de EU top plaatsvindt. Ze slaagden erin drie gigantische spandoeken te ontrollen. Frederic Thoma, politiek adviseur bij Greenpeace, legt uit waarom: “Europa’s grootste energiebedrijven vergroten onze afhankelijkheid van de import van energie door het gebruik van dure, vervuilende en onveilige energiebronnen zoals kolen en kernenergie.”

“Europa rijdt zo recht naar de afgrond,” vervolgt Thoma. “Energiebedrijven zitten aan het stuur, en hebben er belang bij om Europa verslaafd te houden aan fossiele brandstoffen en kernenergie. Europa moet echter de weg inslaan naar meer hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor een veilige, schone energievoorziening die onafhankelijk is van buitenlandse toeleveranciers zoals Rusland.”

Momenteel importeert de EU de helft van zijn olie, gas en kolen van buiten de unie. Ongeveer een derde hiervan komt uit Rusland.

 

Ook goed voor de economie

De grote energiebedrijven lobbyen tegen EU-doelstellingen op het vlak van schone en onafhankelijke energie. Bindende doelstellingen op Europees niveau voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zouden echter niet alleen goed zijn voor het milieu en de bevoorradingszekerheid, maar ook voor de economie.

Een nieuw rapport van Greenpeace laat zien dat ambitieuze doelstellingen voor efficiency en hernieuwbare energie Europa’s afhankelijkheid van energie-import enorm kunnen verminderen, en tegelijkertijd klimaatverandering aanpakken. De Europese Commissie heeft voorgesteld om de CO2-uitstoot van de EU met 40% te verminderen en 27% hernieuwbare energie te realiseren in 2030. Maar doelstellingen van 45% hernieuwbare energie, 40% energiebesparing (vergeleken met 2005) en 55% CO2 reductie (vergeleken met 1990) kunnen de jaarlijkse invoer van fossiele brandstoffen met minstens 45% meer doen afnemen dan in de huidige EU-plannen is voorgenomen [1].

[1] Greenpeace media briefing, 25 June 2014.