Europa kan kiezen voor groen elektriciteitsnet

Nieuwsartikel - 22 januari, 2011
Als Europa nu de juiste keuzes maakt, is het mogelijk om over te schakelen naar een elektriciteitsnetwerk met bijna 100% groene energie. Uit een nieuwe studie van Greenpeace blijkt dat het technisch haalbaar en betaalbaar is om tegen 2050 zo'n intelligent netwerk uit te bouwen. Op voorwaarde dat we afstappen van vervuilende steenkool en kernenergie, want die staan nu de toegang van hernieuwbare energie op het stroomnet in de weg.

Windmolens moeten bij hoge productie stilgelegd worden omdat steenkool- en kerncentrales de toegang tot het net blokkeren

Binnenkort, op 4 februari, komen de Europese leiders samen om de mogelijkheden voor toekomstige energievoorzieningen te bespreken. Europa is op zoek naar pistes om het verouderde elektriciteitsnet te verbeteren. De nieuwe studie van Greenpeace en het ingenieursbureau Energynautics, 'Battle of the grids', geeft een precies beeld over hoe zo'n 'intelligent grid' er tegen 2050 zou kunnen uitzien.

Onverzoenbaar

Op dit moment spelen steenkool- en kerncentrales hernieuwbare energie uit de markt. Door de basislast die ze op het net brengen, is er onvoldoende toegang voor flexibele, groene stroom. In tijden van hoge productie gebeurt het nu dat windturbines stilgelegd moeten worden. Zo gaat er een hoop groene en goedkope elektriciteit verloren. De twee systemen zijn onverzoenbaar. Hoe langer we wachten om een keuze te maken, hoe meer ze met elkaar in botsing komen en hoe duurder het wordt om het net aan te passen.

Greenpeace en Energynautics maken in deze studie gedetailleerde modellen over de energieproductie en de transmissie-infrastructuur in heel Europa. Het rapport onderzoekt hoeveel stroom er kan geleverd worden uit verschillende hernieuwbare technologieën en hoeveel er moet geïnvesteerd worden om de netwerkinfrastructuur te verbeteren.

Haalbaar en betaalbaar

Het rapport bewijst dat het economisch en technisch haalbaar is om bijna uitsluitend groene stroom op het Europese netwerk te brengen. Als tegen 2030 90 procent van de bestaande steenkool- en kerncentrales gesloten wordt, kan er tegen die tijd 68% groene stroom op het net komen. Tegen 2050 wordt dat zelfs 99,5%. Dit allemaal met een gegarandeerde bevoorrading, zelfs als er weinig wind en zon is. Dit ondersteunt de resultaten van Energy [R]evolution, de Greenpeacestudie die aantoont dat hernieuwbare bronnen tegen 2050 voor 97% aan de vraag naar energie kunnen voldoen.

Wat zal dat dan kosten? Greenpeace berekende dat er 98 miljard euro in de netwerkinfrastructuur moet geïnvesteerd worden tegen 2030. Het gedwongen uitschakelen van hernieuwbare installaties zou dan dalen tot 1%.

Voor de periode 2030 – 2050 worden in het rapport twee scenario's onder de loep genomen. In een 'high grid'-scenario wordt het Europese netwerk verbonden met dat van Noord-Afrika. Dit vergt meer investeringen in het netwerk, maar levert ook meer stroom uit zonne- en windenergie op. Met een 'low grid' wordt er meer hernieuwbare energie in Europa geproduceerd maar dalen de investeringen in het netwerk tot 74 miljard euro.

Kruispunt België

Greenpeace verwacht dat de Europese beleidsmakers deze mogelijkheden ernstig bestuderen en dat ze een einde maken aan subsidies en politieke steun voor vervuilende kern- en steenkoolcentrales. Enkel op die manier kan een overstap gemaakt worden naar een groener systeem. Ons land moet daarin een actieve rol spelen, want België vormt een belangrijk kruispunt in het Europese netwerk.

Het volledige rapport 'Battle of the grids'

Belangrijkste conclusies (in het Nederlands)

 

 

Onderwerpen