Greenpeaceactivisten voor de rechter

1 reactie
Nieuwsartikel - 17 februari, 2011
Greenpeaceactivisten voor de correctionele rechtbank, het is een surrealistisch beeld. Nochtans is het gebeurd op 17 februari 2011. De actievoerders verschenen voor de 60ste Kamer van de correctionele rechtbank van Brussel.

Waarom? Voor hun deelname aan een klimaatactie in december 2009. Omwille van hun deelname aan en klimaatactie heeft de Procureur des Konings een straf gevraagd van een maand gevangenis en 1100 euro boete. De uitspraak is voorzien op 17 maart.

 

De actie vond plaats in december 2009, in aanloop naar de klimaattop van Kopenhagen. Tien militanten betraden de rode loper tijdens een top met Europese staatshoofden in Brussel. Hun boodschap? De Europese leiders herinneren aan de hoogdringendheid van het klimaatprobleem. Hun misdaad? Het gebruiken van zogezegd vervalste documenten. Wat niet klopt om twee redenen: de documenten waren niet “vals”, de namen en foto's van de activisten stonden vermeld, met bovendien een Greenpeace-logo. Niet bepaald “vals”. En de documenten werden niet eens gebruikt om de eenvoudige reden dat niemand ze heeft gecontroleerd.

Criminaliseren van vreedzame activisten

De aanklacht luidt “het gebruiken en aanmaken van valse documenten”. De personen die vandaag voor de rechter moesten verschijnen, komen uit België,Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het lijdt voor ons geen twijfel dat deze vervolgingen buiten alle proportie zijn en een voorbeeld zijn van de bredere trend om actievoeren te criminaliseren. Vele specialisten zijn het hier over eens.

Als deze ontwikkeling zich voortzet, wordt het voor organisaties zoals de onze onmogelijk om hun rol te spelen”, zegt Michel Genet, directeur van Greenpeace België. “De straf die vandaag gevraagd wordt door de Procureur des Konings staat niet in verhouding met de feiten. Er werd geen rekening gehouden met de vrijheid van meningsuiting, terwijl het parket dit basisrecht zou moeten respecteren.”

Buiten het proces van vandaag, lopen er nog een aantal rechtszaken tegen Greenpeace die aangegaan werden door overheden of bedrijven. Geweldloze Greenpeaceacties werden als misdaad aangeklaagd in landen zoals België, Japan, Denemarken en Canada. Democratische landen...

En wat met de vrijemeningsuiting?

Deze zaken roepen bij Greenpeace vragen op over de waarde die gehecht wordt aan vrijemeningsuiting in een maatschappij die steeds sneller en steeds vaker ingrijpt via gerechtelijke weg in dossiers die te maken hebben met het uiten van een mening of het voeren van vreedzaam protest.

“Daarom blijven we bijzonder waakzaam voor de manier waarop België zich houdt aan het recht op vrije meningsuiting”, besluit Michel Genet. “Deze zaak is niet het proces van Greenpeace, maar het proces van alle burgers die bezorgd zijn over het algemeen belang.”

“We zijn verontwaardigd over de criminalisering van personen die hun mening op een open en vreedzame manier uitdrukken. Dit is symptomatisch voor een maatschappij die lijdt aan verstarring en misplaatste angst voor terrorisme. Op termijn dreigt dit zelfs afbreuk te doen aan de eigen democratische waarden.”

Het vonnis van vandaag zal ons niet ontmoedigen om onze missie verder te zetten.

1 reactie Reageren

Kopla zegt:

Wiens fout is het dat zij tot op de rode loper geraakt zijn?!
Mocht de beveiliging niet zodanig te wensen overgelaten hebben, hadden onze activ...

Geplaatst 14 maart, 2011 om 9:33 Misbruik melden Reageer

Lees meer Lees minder

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.