Greenpeace steunt de 11 veldbevrijders

Nieuwsartikel - 15 januari, 2013
Op 15 januari verschijnen elf beklaagden wegens bendevorming voor de rechter omdat ze samen met honderden andere burgers ggo-aardappelen door biovarianten hebben vervangen in Wetteren.

Anders dan sommigen willen doen geloven, zijn de elf beklaagden niet schuldig aan “criminele bendevorming” en zijn zij geen alleenstaande extremisten. De "11 van Wetteren" worden gesteund door zo'n 35 organisaties, waaronder Greenpeace, die moeten vaststellen hoe moeilijk het is om het debat over essentiële maatschappelijke keuzes op de politieke agenda te krijgen.

“Wij stellen ons vragen bij de methodes die worden gebruikt om de invoering van ggo’s op te dringen, terwijl de meerderheid van de bevolking ze afwijst”, zegt Maurice Losch, verantwoordelijk voor de campagne Duurzame Landbouw bij Greenpeace België. “De veldproeven in Wetteren vormen een cruciale stap in de geplande introductie van ggo’s in de voedselketen.”

Door een gezamenlijke tekst te ondertekenen, willen de organisaties benadrukken dat het debat ten eerste moet gaan over de ontwikkeling van ggo’s en de gevolgen van de invoering ervan. Ten tweede over het gebruik van overheidsgeld voor onderzoek dat niet het algemeen belang maar de privébelangen van bedrijven dient. En ten derde moet het over een voedsel- en landbouwsysteem gaan dat een écht antwoord biedt op de sociale en ecologische uitdagingen.

Er bestaan alternatieven, zoals de ecologische landbouw, de participatieve selectie van planten of de geïntegreerde bestrijding van parasieten. Deze alternatieven bevorderen voedselsystemen die autonomer en duurzamer zijn, zonder ze afhankelijk te maken van de landbouwindustrie. Ze krijgen echter lang niet dezelfde aandacht van de overheid.

Maurice Losch: "Greenpeace België heeft bovendien klacht ingediend tegen de toelating van de veldproef met ggo-aardappelen in Wetteren. In juli 2012 heeft de rechter beslist dat de toelating die was verleend door de bevoegde federale ministers illegaal is. We vragen dan ook aan de ministers Laruelle (Landbouw), Onkelinx (gezondheid) en Wathelet (milieu) om de ggo-veldproef niet meer opnieuw toe te laten in België" .

Onderwerpen