Greenpeace volgt de klimaattop in China

Nieuwsartikel - 1 oktober, 2010
Van 4 tot 9 oktober heeft in Tianjin in China de laatste onderhandelingsronde plaats voor de grote klimaattop eind november in Cancun in Mexico. Voor Greenpeace België betekent Tianjin de laatste kans om te werken aan een dwingend en ambitieus akkoord. Greenpeace is trouwens de enige Belgische ngo die met Arnaud Collignon een deskundige ter plaatse heeft gestuurd.

We moeten dringend werk maken van een dwingend en ambitieus akkoord

Arnaud Collignon zal tijdens de volledige onderhandelingen in Tianjin aanwezig zijn. Hij zal er de evoluties op internationaal niveau op de voet volgen. We moeten kost wat kost de stijging van de gemiddelde temperatuur beperken tot 2°C om een rampzalige en onomkeerbare klimaatverandering te vermijden. Een klimaatakkoord wordt dan ook elke dag steeds dringender nodig.

Arnaud Collignon zal in Tianjin druk uitoefenen op de Belgische overheidsdelegatie, die op dit moment de voorzitter van de Europese Unie vertegenwoordigt. Het is uiterst belangrijk dat de Belgische delegatie onder andere een sterk standpunt verdedigt in verband met de beperking van de uitstoot van broeikasgassen en het invoeren van financiële mechanismen voor de strijd tegen de opwarming van de aarde en ontbossing. De ontbossing is immers verantwoordelijk voor 20% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Na de mislukking van Kopenhagen vorig jaar is het dringender dan ooit nodig dat de VN-top over het Klimaat in Cancun de internationale klimaatonderhandelingen uit het slop kan halen.

De wereldwijde klimaatcrisis vergt een wereldwijde aanpak. Vergaderingen zoals die in Tianjin zijn dus heel belangrijk om het overleg te verzekeren tussen de staten die in Cancun zullen beslissen over de klimaattoekomst van onze planeet.

Onderwerpen