Groen licht voor veldproef met ggo-aardappelen

Onaanvaardbaar en zinloos risico

Nieuwsartikel - 4 maart, 2011
De Universiteit Gent en chemiereus BASF mogen van de overheid hun veldproef met ggo-aardappelen houden. Een nutteloos risico voor het milieu en de gezondheid, vinden tal van milieuorganisaties. Ze zien de veldproef als een opstapje naar de commercialisering van ggo-aardappelen en vrezen voor besmetting van de ggo-vrije aardappelketens.

Greenpeaceactie op een proefveld in Wetteren met ggo-maïs MON810 in april 2010.

De organisaties – waaronder Greenpeace, Bioforum en VELT – vinden dat de ministers Magnette en Onkelinx met hun beslissing een onaanvaardbaar en zinloos risico nemen. Volgens de Europese regels mag een veldproef enkel groen licht krijgen als er geen gevaar bestaat voor het milieu of de volksgezondheid. De ministers baseren hun beslissing op een positief advies van de wetenschappelijke Adviesraad voor Bioveiligheid (ARB). Maar dat advies was allesbehalve eenduidig.

Overbodig

Drie experts gingen niet akkoord en waarschuwden voor de risico's van de veldproef. Ze wezen erop dat de ggo-aardappelen nog niet getest werden op giftigheid, allergische reacties of andere schadelijke effecten. Bovendien bevatten ze genen die resistentie verlenen tegen belangrijke antibiotica. Als de veldproef aanleiding zou geven tot de verspreiding van ggo-aardappelen, kennen we de gevolgen niet. De ministers hadden op grond van het voorzorgsprincipe de veldproef moeten afwijzen, vinden de organisaties.

De ggo-aardappelen zijn genetisch gemanipuleerd om resistent te zijn tegen de aardappelplaag (Phytophthora infestans). Maar er bestaan vandaag al verschillende phytophthora-resistente aardappelrassen waar geen genetische manipulatie aan te pas kwam. De gepatenteerde ggo-aardappelen van BASF zijn dus helemaal niet nodig. De overheid en de publieke onderzoeksinstellingen zouden beter de ontwikkeling van natuurlijke phytophthora-resistente aardappelen ondersteunen.

Ggo-friet

Het valt ook te vrezen dat de commercialisering van ggo-aardappelen zal leiden tot ggo-besmettingen in de biologische en gangbare aardappelketens, met bijkomende kosten tot gevolg. “Veldproeven zijn een belangrijke stap in de ontwikkeling van commerciële ggo's. Maar de consument zit niet te wachten op een pak genetisch gemanipuleerde frieten. 65 % van de Belgen is gekant tegen ggo-voedsel. Toch proberen multinationals zoals BASF hardnekkig ggo's op ons menu te krijgen. En merkwaardig genoeg krijgen ze daarbij het fiat van de Belgische overheid”, stelt Jonas Hulsens van de campagne duurzame landbouw bij Greenpeace.

Maar liefst 1686 mensen hebben in het kader van de publieke consultatie bezwaar gemaakt tegen de veldproef of kritische vragen gesteld. De ministers hebben daar bij hun beslissing onvoldoende rekening mee gehouden, besluiten de organisaties.

Onderwerpen